Tarnowska Karta Turystyczna…

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA w partnerstwie z Tarnowską Organizacją Turystyczną i Tarnowskim Centrum Informacji,  to autorzy i realizatorzy innowacyjnego projektu „Tarnowska Karta Turystyczna. Projekt ten został przewidziany w wersji testowej na 2018 rok. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, planuje się rozbudowę oferty Tarnowskiej Karty Turystycznej (TKT) i poszerzenie ilości obiektów zaangażowanych w realizację projektu, z obecnych ponad […]