Tarnowskie Synagogi…

Tarnów 29 maja 2018. Konferencja prasowa na temat 110 rocznicy oddania do użytku Synagogi Nowej Jubileuszowej w Tarnowie, której jedyny ocalały fragment jest dzisiaj pomnikiem pamięci masowej zagłady tarnowskich Żydów. Organizatorzy Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, przedstawili projekt upamiętnienia tej rocznicy, a równocześnie przypomnienia miejsc, w których znajdowały się inne tarnowskie synagogi. […]