Tarnowski neurochirurg prof..dr hab. n. med. ANDRZEJ MACIEJCZAK, współautorem książki „Nontraumatic Cervical Myelopathy: Pathologies, Surgical Techniques, and Nuances”

Amerykańskie wydawnictwo NOVA wydaje książkę dla specjalistów chirurgii kręgosłupa poświęconej chirurgii kręgosłupa szyjnego a zatytułowanej „Nontraumatic Cervical Myelopathy: Pathologies, Surgical Techniques, and Nuances”.Książka ma 42 rozdziały, każdy napisany został przez światowe gwiazdy chirurgii kręgosłupa z najznamienitszych ośrodków medycznych z całego świata. W tym doborowym gronie (podaję niżej) znalazł się również tarnowski neurochirurg prof..dr hab. n. […]