PROMOCJA – projekty UTW – skrót wydarzeń

  PROMOCJA PROJEKTU Zadanie publiczne Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych pn. „Z radością odkrywamy świat na nowo”- UTW przy PWSZ w Tarnowie. Realizacja zadania obejmowała: wykłady, seminaria, Muzealne Salony III Wieku, kino dojrzałe, kursy języka angielskiego, warsztaty muzyczne, teatralne i malarskie, ćwiczenia ogólnousprawniające, Biesiadę międzypokoleniową. Projekt zrealizowano przy […]

Ponad 8 mln zł dla uczniów i nauczycieli…

Tysiące uczniów wzięło udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach zawodowych, stażach, praktykach w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”, realizowanego przez niemal trzy lata w Centrum Kształcenia Zawodowego. Na różne formy wsparcia dla uczniów, a także nauczycieli, udało się pozyskać z funduszy europejskich prawie 7,8 mln zł, jego całkowita wartość to 8,6 mln […]

Konferencja „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekeacyjnej subregionu tarnowskiego…

Tarnów 24 maja 2018 – Restauracja „STARA ŁĄŹNIA”. Konferencja dotycząca wzrostu atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego. Organizator: Tarnowska Organizacja Turystyczna. Rozpoczęcie konferencji – Prezes Tarnowskiej Organizacji Turystycznej Marcin Pałach. Założenia programowe projektów: „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I i II przedstawił – Jan Czaja. Partnerzy projektów to gminy: Borzęcin, Ciężkowice, Czchów, […]