„Po czterykroć FOTOGRAFIA” ….

Tarnów 20 marca 2019 W Galerii Tarnowskiego Centrum Kultury, odbył się wernisaż wystawy „Po czterykroć FOTOGRAFIA” z udziałem autorek i autora wystaw indywidualnych, będących wynikiem ogłoszonego przez TTK naboru na realizację wystaw, w listopadzie ubiegłego roku. Organizatorzy: Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne i Tarnowskie Centrum Kultury. Projekt jest realizowany w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii […]