Budżet obywatelski: dziewięć projektów do realizacji

Dziewięć projektów wybranych przez mieszkańców Tarnowa zostanie zrealizowanych w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego na rok 2022. Głosowało 5 119 tarnowian, oddano 7 306 głosów w tym tylko dziewięć na papierowym formularzu. Na realizację budżetu obywatelskiego miasto przeznaczyło ponad 4 miliony zł. W budżecie Tarnowa na rok 2022 uwzględnione zostaną zadania, które uzyskały w głosowaniu kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów, […]

TARNOWSKI RYNEK – FESTIWAL KUCHNI I KULTUR ŚWIATA – JAPONIA…

W czwartkowe (2.09) popołudnie tarnowianie mieli okazje przenieść się na chwilę do Japonii. Uczestniczyli w pokazie ceremonialnego parzenia herbaty, pokazie zakładania kimon. Pokaz prowadziła Anna Bielak – stylistka i dyplomowana nauczycielka zakładania kimon oraz stypendystka ceremonii herbacianej w szkole Urasenke w Kioto. Po wspomnianych wyżej pokazach, wiedzą jak zrobić dobrą, domową wersję sushi, podzielił się […]

Rewitalizacja Parku Strzeleckiego….

Rewitalizacja Parku Strzeleckiego miała na celu odtworzenie jego dawnego układui świetności. Prace wykonywane w jej ramach to m.in. nowe oświetlenie (również oświetlenie najcenniejszych drzew), remont dna stawu i jego brzegów, renowacja stojącego w jego centrum mauzoleum generała Józefa Bema, fontanny, bram wejściowych, budowa nowych alejek, pielęgnacja drzewostanu, dosadzenie nowych drzew, krzewów i kwiatów. W miejscu […]

Jest zgoda w sprawie Aglomeracji Tarnowskiej….

Podczas środowego (23 czerwca) spotkania w Sali Lustrzanej prezydenta Tarnowa ze starostą tarnowskim, burmistrzami i wójtami z regionu tarnowskiego zapadła zgodna decyzja co do tworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska. Wszyscy uczestniczący w procesie tworzenia nowej struktury zgodzili się na ustaloną wersję statutu. 5 lipca zaplanowano kolejne spotkanie, w trakcie którego ukonstytuuje się zarząd pod przewodnictwem prezydenta […]

81. rocznica pierwszego transportu do KL Auschwitz…

14 czerwca 1940 r. z więzienia w Tarnowie Niemcy przywieźli 728 mężczyzn. Polacy stali się pierwszymi więźniami Auschwitz, gdyż to dla nich Niemcy utworzyli obóz. W uroczystości upamiętniającej wydarzenie uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta, organizacji kombatanckich, organizacji społecznych oraz szkół. Foto: Lidia Jaźwińska. #81rocznicapierwszegotrannsportudoKLAuschwitz #MuzeumAuschwitz #XVILOimAKwTarnowie #kartkizhistorii

PROCESJA BOŻEGO CIAŁA 2021…

Po uroczystej mszy świętej na placu Katedralnym, procesja przeszła ulicami Starówki – do czterech ołtarzy. Ołtarze przygotowali: Cech Rzemiosł Różnych, Ojcowie Bernardyni, Rada Duszpasterska Parafii Katedralnej parafia Księży Filipinów. Tegoroczna procesja odbyła się z udziałem ogromnej liczby wiernych. Cała relacja foto na:https://www.facebook.com/NSerwisKADR

180 ROCZNICA URODZIN WITOLDA ROGOYSKIEGO….

Organizator uroczystości: Rada Osiedla Starówka. Okolicznościową gawędę o Witoldzie Rogoyskim wygłosił Ryszard Żądło. Wiązanki kwiatów pod pomnikiem burmistrza złożyła zastępca prezydenta Agnieszka Kawa oraz przedstawiciele Rady Osiedla Starówka. Witold Rogoyski Dotychczas nie pobity rekord czasowy, zajmowania fotela burmistrza w tarnowskim Ratuszu należy do Witolda Rogoyskiego. Sprawował on urząd burmistrza przez 23 lata. Jest to jeden […]

TARNÓW – W DNIU DZIECKA OTWARTO „RODZINNY DOM DZIECKA”….

W dniu 1 czerwca 2021 r. swoją działalność rozpoczęła Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Rodzinny Dom” w Tarnowie usytuowana przy ul. Chemicznej 10a. Placówka typu rodzinnego, przeznaczona jest dla 8 -10 dzieci w różnym wieku, szczególnie z rodzin wielodzietnych, pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki w rodzinach naturalnych. Placówka zapewnia swoim wychowankom odpowiednie warunki mieszkaniowe, całodobowe wyżywienie, podstawową opiekę […]

Z posłami o obwodnicy, ochronie zdrowia i aglomeracji…

W poniedziałek, 17 maja, na zaproszenie prezydenta Romana Ciepieli, w specjalnej telekonferencji udział wzięli posłowie ziemi tarnowskiej, radni wojewódzcy i przedstawiciele sejmiku oraz przedstawiciele władz wojewódzkich. Rozmawiano przede wszystkim o finansowaniu obwodnicy wschodniej Tarnowa, ale również ochronie zdrowia i budowania Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska. W spotkaniu udział wzięli posłowie: Urszula Augustyn, Stanisław Bukowiec, Anna Pieczarka, Piotr Sak i Józefa Szczurek-Żelazko; radni […]