Podsumowano konkurs „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2017 – Mamy moc pomagania”…

Konkurs ,,Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2017 – Mamy moc pomagania”, którego celem jest nie tylko wyróżnienie aktywnych pracowników socjalnych z Małopolski, ale także promowanie ich osiągnięć w regionie oraz wzmacnianie prestiżu zawodu podsumowano. Tytuł Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku 2017 w kategorii Animacja otrzymała Pani Dorota Głowacka-Prus z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Laureatka została nagrodzona […]