KAZIMIERZ KURCZAB TYMCZASOWYM DYREKTOREM MUZEUM….

Z dniem 1 lipca br. Zarząd Województwa Małopolskiego powierzył panu Kazimierzowi Kurczabowi pełnienie obowiązków dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Kazimierz Kurczab urodził się w 1960 roku w Nowym Targu. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie na kierunku historia. Od sierpnia 2019 r. kierował pracami Oddziału Muzeum Zamek w Dębnie. 1 lipca br. obowiązki te przejęła […]