WSCHODNIA OBWODNICA TARNOWA….

Temat budowy i finansowania budowy tzw. wschodniej obwodnicy Tarnowa budzi duże zainteresowanie, zwłaszcza, iż wiadomo, że w świetle sugerowanych przez Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad kosztów inwestycji miasta nie będzie stać na sfinansowanie przypadającej mu części. Prezydent Roman Ciepiela od dawna podkreślał, iż obwodnica powinna być budowana w takim trybie, jak budowano dotychczas obwodnice […]