DPS Nowodworze – praca w czasie covid – 19…

NIC NIE ZWALNIA NAS OD OBOWIĄZKU OPIEKI NAD NASZYMI PENSJONARIUSZAMI, ALE TEŻ SAMI NIE CHCEMY SIĘ Z NIEGO ZWALNIAĆ…. Załoga DPS w Nowodworzu pracuje na rzecz mieszkańców przewlekle psychicznie chorych. Razem na dobre i na złe. Nikt nie ucieka od odpowiedzialności wszystkie ręce są na pokładzie. Pracować z takim zespołem to jest zaszczyt. Jesteśmy po […]