Cmentarz Żydowski – uroczystość pogrzebowa ofiar Holokaustu, Salomei Korzennik i Racheli Pacher….

Dzisiaj, na cmentarzu żydowskim w Tarnowie, odbył się pogrzeb Salomei Korzennik i Racheli Pacher dwóch żydowskich dziewczynek. Ich szczątki zostały ekshumowane i przewiezione na cmentarz w Tarnowie. Salomea i Rachela zostały zamordowane w sierpniu 1942 r. w Kołaczycach i tam wcześniej pochowane. Modlitwę za zmarłe odmówił Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Rabin zwrócił też uwagę […]

Grant na oznakowanie Kirkutu….

Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie uzyskał grant z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dalsze oznakowanie cmentarza żydowskiego w Tarnowie.  – Dzięki tym środkom, na kirkucie nazwiemy i oznaczymy główne aleje oraz oznaczymy kwatery – mówi Adam Bartosz, prezes KOnZKŻ w Tarnowie. – Przypominam, że już wcześniej opracowaliśmy elektroniczną bazę danych, by […]

XXIV Dni Pamięci Żydów Galicyjskich – Galicjaner Sztetl. Uroczystość otwarcia po wielu latach zabytkowego cmentarza Żydowskiego w Tarnowie.

Wydarzenie było możliwe dzięki zrealizowaniu przez Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, wielkiego projektu renowacji cmentarza w latach 2017-2019. Jego pomysłodawcą i mózgiem był pełen poświęcenia i ogromnej charyzmy Adam Bartosz, a wraz z nim wspierające go na co dzień osoby Janusz Bogacz, Natalia Gancarz oraz Krzysztof Chuderski. Jest to prawdopodobnie największa tego […]

Na tarnowskim Cmentarzu Żydowskim oddano po remoncie kwatery wojskowe…

Tarnów 20 listopada 2018. Na tarnowskim Cmentarzu Żydowskim oddano po remoncie kwatery wojskowe.To skromne zdarzenie wpisało się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i zakończenia I wojny światowej. Odnowiono już 27 nagrobków żołnierzy z armii rosyjskiej i austro-węgierskiej, którzy zginęli podczas I wojny światowej. W uroczystościach wzięli udział m.in. Honorowy Konsul Generalny Republiki […]

Przekazanie dotacji na remont Cmentarza Żydowskiego…

Tarnów 12 grudnia 2017. Podczas konferencji prasowej Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, która odbyła się w Restauracji Stara Łaźnia,  Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela oficjalnie przekazał na rzecz Komitetu dotację, jakiej miasto udzieliło na dofinansowane remontu ogrodzenia Cmentarza Żydowskiego. W czasie konferencji przedstawiono również program „Pierwszego Galicyjskiego Wieczoru Chanukowego”, który odbędzie się […]

Remont Cmentarza Żydowskiego w Tarnowie….

Tarnów 23 sierpnia 2017. Jak poinformował na konferencji prasowej Adam Bartosz w związku z remontem Cmentarza Żydowskiego w Tarnowie ,przeprowadzono badania z użyciem georadaru. Niedawne ustalenia pozwoliły wysunąć przypuszczenie, że masowe mogiły Żydów z tarnowskiego getta, zamordowanych przez niemieckich oprawców, nie zostały dokładnie zlokalizowane. Zdaje się to potwierdzać odnaleziona niedawno fotografia lotnicza cmentarza z okresu […]