KOBIETA NA STANOWISKU PREZESA MPK W TARNOWIE…

W związku z rezygnacją z dniem 1 luty z funkcji prezesa zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie Jerzego Wiatra. Rada Nadzorcza MPK powołała na to stanowisko Annę Reising, która dotychczas sprawowała funkcję dyrektora finansowego i głównej księgowej miejskiej spółki. Anna Reising obejmie stanowisko prezesa z dniem 27 lutego. Jej kadencja będzie trwała przez trzy kolejne […]