ANIOŁKI SOLSKIEGO – KONCERT CHARYTATYWNY…

Aniołki Solskiego – koncert charytatywny na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną – PSONI . Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie (PSOUU) działające obecnie przy ul. Ostrogskich 5b, powstało w pierwszej połowie lat 70-tych ubiegłego wieku. Liczba osób objętych opieką w specjalistycznych placówkach działających przy PSOUU regularnie wzrasta. Obecnie jest to ponad […]