SENIORZY: Projekty UTW przy PWSZ w Tarnowie…

Zespół Fermata UTW przy PWSZ w Tarnowie, zakończył warsztaty muzyczne z projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Aktywny Senior pod nazwą  „Z radością odkrywamy świat na nowo” 2021/2022.

Warto podkreślić, iż warsztaty muzyczne podnoszą poziom artystyczny  zespołu i zamiłowanie do śpiewu solowego i zespołowego. Są okazją do aktywnego spędzania wolnego czasu.W ramach tego projektu przygotowywano program do jesiennego koncertu „Pilnujmy marzeń”.

Zespół prowadzą: Krystyna Romańska  i Filip Kot

„Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

Foto: koordynator  Marta Garwol

PROJEKT 2

Grupa plastyczna VENA

TWÓRCZY AKTYWNY SENIOR …
Zakończyły Się Warsztaty Grupy Plastycznej VENA UTW pry PWSZ w Tarnowie, realizowane z projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Aktywny Senior pod nazwą
„Z Radością Odkrywamy Świat Na Nowo” .
Warsztaty artystyczne Plenerowe Malowanie odbyło się w cyklu 4 spotkań. Prowadzący dr Roman Fleszar.
CO SIĘ DZIAŁO NA WARSZTATACH – CZYLI DZIEŃ PO DNIU…
Dzień pierwszy. Zajęcia rozpoczęły się wykładem, w którym omówione zostały zagadnienia z kompozycji, perspektywy powietrznej a także wieloma zagadnieniami związanymi z pracą w plenerze. Po wykładzie studenci III wieku udali się do Parku Strzeleckiego w Tarnowie, gdzie dokonali wyboru miejsca i rozpoczęli pracę w plenerze od szkiców rysunkowych.
Dzień drugi. Omówienie różnych technik malarskich a także dominant kolorystycznych. Praca w plenerze była kontynuacją zebranych doświadczeń z dnia pierwszego i rozpoczęciem prac malarskich.
Dzień trzeci. Wykład o tajnikach pracy w plenerze i kontynuacja zaczętych obrazów. Osoby, które pracowały w technice akwarelowej rozpoczęły nowe obrazy.
Dzień czwarty. Praca w pracowni nad wykończeniem zaczętych obrazów poprzedzona wykładem o kolejności budowania obrazów i etapie końcowym.
Podsumowanie:
Studenci III wieku poprzez prace w plenerze mogli bezpośrednio doświadczyć różnicy pracy w pracowni a bezpośrednim kontaktem z naturą.
To doświadczenie będzie owocowało w pracach z dokumentacji zdjęciowej lub wyobraźni. Dzięki warsztatom Plenerowego Malowania osoby biorące w nim udział nie będą miały w przyszłości problemów w samodzielnej pracy w plenerze jak i ukończeniem swoich obrazów.
„Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”
Promocja projektu Koordynator Marta Garwol
Foto: Maria Olszówka

PROJEKT 3

CHCESZ PRZEŻYĆ TEATRALNĄ PRZYGODĘ ZGŁOŚ SIĘ DO KABARETU PIN – ZAJĘCIA POD KIERUNKIEM ZNAKOMITEJ AKTORKI MATYLDY BACZYŃSKIEJ…
W każdy poniedziałek miesiąca w Teatrze im L.Solskiego realizujemy Warsztaty teatralne Kabaret PIN w ramach zadania publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Aktywny Senior pn ” Z radością odkrywamy świat na nowo”.
Są to zajęcia teatralne ukierunkowane przede wszystkim na pracę nad monologiem scenicznym. Każdy z uczestników pracuje nad co najmniej jednym tekstem własnego wyboru, które to teksty docelowo złożą się w scenariusz spektaklu teatralnego.
Podczas zajęć pracujemy (głównie indywidualnie) nad dykcją i emisją głosu, świadomą gestykulacją, różnicowaniem napięcia emocjonalnego podczas monologu, tworzeniem postaci- czasem przy użyciu formalnych zabiegów, różnicami w podejściach do tekstu prozatorskiego i wiersza, pewnością siebie i swobodą na scenie. W scenariuszu są też teksty tzw. „zbiorowe”, które dają nam możliwość pracy nad poczuciem zespołowości na scenie i uwrażliwieniem na partnera scenicznego, umiejętnością dialogowania nie tylko przy użyciu tekstu, ale również emocji.
Grupa PIN to osoby, które lubią być na scenie, mają wewnętrzną potrzebę nie tylko występów publicznych, ale również artystycznej formy wypowiedzi, komentarza spraw z życia codziennego, które ich dotykają.
Celem tych zajęć jest nie tylko praca nad spektaklem, który mógłby być atrakcyjny dla publiczności, ale przede wszystkim – danie narzędzi i wskazówek, z których uczestnicy zajęć będą mogli korzystać w przyszłości.
Prowadząca Matylda Baczyńska.
Zapraszamy nowych Słuchaczy UTW.
„Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”
Foto: Koordynator Marta Garwol

Post Author: kadr