Budżet obywatelski: dziewięć projektów do realizacji

Dziewięć projektów wybranych przez mieszkańców Tarnowa zostanie zrealizowanych w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego na rok 2022. Głosowało 5 119 tarnowian, oddano 7 306 głosów w tym tylko dziewięć na papierowym formularzu. Na realizację budżetu obywatelskiego miasto przeznaczyło ponad 4 miliony zł.

bo

W budżecie Tarnowa na rok 2022 uwzględnione zostaną zadania, które uzyskały w głosowaniu kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów, aż do wyczerpania kwoty środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego.

Projekty, które zostaną zrealizowane to: remonty i rozbudowy placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Schillera oraz przy stadionie Klubu Sportowego „Iskra” (oddano 854 głosy); stworzenie koncepcji uporządkowania i połączenia wszystkich elementów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na Górze św. Marcina oraz wykonanie kilku dodatkowych zadań, jak np. nasadzenie drzew czy budowa przebieralni (664 głosy); oświetlenie bieżni, zamontowanie siłowni plenerowej i urządzenie parku na terenie rekreacyjnym na Strusinie (648 głosów); budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 (610 głosów); remonty chodników przy: ul. Kościuszki, pomiędzy ul. Wieniawskiego i ul. Rolniczą, ul. Pułaskiego, ul. Witosa oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego (552 głosy); kontynuacja centrów aktywności senioralnej (547 głosów); zakup książek i e-booków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie (532 głosy); remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 (465 głosów); remont ulicy Sanguszków wraz z budową „zielonego” parkingu oraz ciągu dla pieszych z koszami (437 głosów).

Przypomnijmy, że od 31 maja do 21 czerwca, można było zgłaszać swoje projekty do budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Każdy z pomysłodawców musiał zebrać pod nim minimum 100 podpisów. Następnie projekty były poddane ocenie formalnej.  Z  26 projektów 21 przeszło pozytywnie ocenę formalną, pięć zostało odrzuconych.

Głosować na pozytywnie ocenione projekty można było poprzez stronę internetową bo.tarnow.pl oraz tradycyjnie, przy pomocy papierowego formularza, w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 4 od 14 września do 14 października.

Ireneusz Kutrzuba

Rzecznik prasowy prezydenta Tarnowa

Post Author: kadr