Cmentarz Żydowski – uroczystość pogrzebowa ofiar Holokaustu, Salomei Korzennik i Racheli Pacher….

Dzisiaj, na cmentarzu żydowskim w Tarnowie, odbył się pogrzeb Salomei Korzennik i Racheli Pacher dwóch żydowskich dziewczynek. Ich szczątki zostały ekshumowane i przewiezione na cmentarz w Tarnowie. Salomea i Rachela zostały zamordowane w sierpniu 1942 r. w Kołaczycach i tam wcześniej pochowane.
Modlitwę za zmarłe odmówił Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Rabin zwrócił też uwagę na to, iż przy grobie dziewczynek spotkała się grupa ludzi z Polski i Izraela. Żydzi i nie Żydzi – i to stało się wymowną wartością tego wydarzenia.
Pogrzeb dziewczynek był pierwszym od 1993 roku pogrzebem na tarnowskim kirkucie.
Today (15/06/2021) at the Jewish cemetery in Tarnów, the funeral of Salomea Korzennik and Rachela Pacher of two Jewish girls took place. Their remains were exhumed and transported to the Tarnów cemetery. Salome and Rachela were murdered in August 1942 in Kołaczyce and were buried there earlier.
The prayer for the dead was said by the Chief Rabbi of Poland, Michael Schudrich. The rabbi also pointed out that a group of people from Poland and Israel met at the girls' grave. Jews and non-Jews - and this became the meaningful value of this event.
The girls' funeral was the first funeral in Tarnów since 1993.
It was not only memory and respect for brutally murdered girls. It was something more – a warning for posterity that there would never be a repeat where „man – man is the executioner”. Bravo Adam Bartosz and the team for another important lesson in humanitarianism and history.
Foto: Lidia Jaźwińska

Post Author: kadr