180 ROCZNICA URODZIN WITOLDA ROGOYSKIEGO….

Organizator uroczystości: Rada Osiedla Starówka. Okolicznościową gawędę o Witoldzie Rogoyskim wygłosił Ryszard Żądło. Wiązanki kwiatów pod pomnikiem burmistrza złożyła zastępca prezydenta Agnieszka Kawa oraz przedstawiciele Rady Osiedla Starówka.
Witold Rogoyski
Dotychczas nie pobity rekord czasowy, zajmowania fotela burmistrza w tarnowskim Ratuszu należy do Witolda Rogoyskiego. Sprawował on urząd burmistrza przez 23 lata.
Jest to jeden z nielicznych przypadków, aby na wybieralnym przecież w sposób w pełni demokratyczny środowisku, zasiadał jeden człowiek przez blisko ćwierćwiecze W środowisku niejednolitym narodowościowo, o różnych poglądach politycznych, wstrząsanym wszystkimi wielkimi i małymi problemami społecznymi, które nosiła ówczesna “la belle epoque”.
Jan Witold Rogoyski herbu Brochwicz urodził się 3 czerwca l841 r. w Lubli (dziś woj. podkarpackie). Był jedynym synem Jędrzeja i Aleksandry z Niesiołowskich. Jędrzej Rogoyski, średniozamożny szlachcic galicyjski wychowanek wileńskiej akademii Terezjanum, był polskim patriotą, ale o mentalności typowego szlagona

Post Author: kadr