Marcin Bawiec „Inne światy II”…

Od 7 maja w zewnętrznej przestrzeni Centrum Sztuki Mościce, trwa plenerowa wystawa „Inne światy II”.Na wystawie znajduje się 30 fotografii autora z jego wypraw podróżniczych.
Zestawione ze sobą prace stanowią kronikę, swoisty zapis podróży w głąb siebie i poszukiwań własnej wrażliwości twórczej oraz indywidualnego sposobu patrzenia na świat.
Wystawę można oglądać do 31 maja.
Kilka informacji o artyście…

Marcin Bawiec urodził się w Jodłowej. Mieszka i pracuje w Tarnowie.
Jest członkiem Wojnickiego Towarzystwa Fotograficznego Fotum. Ma na koncie wiele wystaw fotograficznych: indywidualnych, zbiorowych, poplenerowych, pokonkursowych.

Brał aktywny udział w Międzynarodowych Salonach Fotograficznych, organizowanych (m.in.) pod patronatem FIAP, PSA zdobywając wiele akceptacji, medali, nagród, wyróżnień, dyplomów, listów gratulacyjnych.

Pokłosiem udziału w Międzynarodowych Salonach Fotograficznych (pod patronatem FIAP) było przyznanie mu (w 2017 roku) tytułu honorowego Artiste FIAP (AFIAP) oraz (w 2018 roku) tytułu Excellence FIAP (EFIAP)

W 2018 roku Marcin Bawiec został mianowany dyrektorem ds. członkostwa Photographic Society of America w Polsce – w/w funkcja jest po raz pierwszy (w historii PSA) pełniona przez Polaka, jest Oficerem Łącznikowym Photographic Society of America w Polsce.

W 2018 roku otrzymał certyfikat QPSA (Recognition of Photographic Achievement).

Juror konkursów międzynarodowych, między innymi im. Jana Sunderlanda w Nowym Targu -,,Krajobraz Górski”, oraz w Jarosławiu – ,,Tylko jedno zdjęcie”

W 2019 roku jako pierwszy Polak uzyskał tytuł ARTIST (A.CPE) w Rumunii.

Foto: Lidia Jaźwińska
Foto artysty:CSM

Post Author: kadr