ROZMOWY O ROZWOJU MIASTA…

Trwa cykl organizowanych przez prezydenta Tarnowa wirtualnych spotkań, których celem jest poznanie opinii tarnowian na temat celów rozwojowych miasta na najbliższe lata. Mieszkańcy mogą przekazywać swoje wnioski i uwagi dotyczące każdej dziedziny życia miasta, które m.in. staną się przyczynkiem do sformułowania Strategii Rozwoju Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2030.
– Budowana przez miasto strategia ma na celu z jednej strony pokazanie możliwości rozwojowych Tarnowa i wskazanie rozwojowych celów, z drugiej strony, na podstawie sformułowanych i przyjętych priorytetów ma pokazać drogi i sposoby na osiągnięcie tych celów – mówi prezydent Roman Ciepiela. – Wyrażone podczas konsultacji opinie tarnowian i przedstawicieli różnych środowisk pokazują nam, co jest mocną, a co słabą stroną miasta, którymi zagadnieniami powinniśmy zająć się w najbliższej przyszłości, pomagają podjąć decyzje, przy pomocy jakich środków osiągnąć zamierzone cele…
Prezydent podkreśla, iż głosy te są bardzo ważne dla osób pracujących nad miejską strategią, wszystkie uwagi i pomysły są skrzętnie notowane i wykorzystywane.
Za nami już trzy wirtualne spotkania konsultacyjne (wiodącymi tematami były: „Tarnów wygodny i klimatyczny”, „Wyspecjalizowane usługi, nowoczesny biznes” i „Aktywni mieszkańcy, aktywna wspólnota”).
Dzisiaj, 5 maja o godzinie 15.30 odbędzie się spotkanie pod hasłem „Tarnów przepełniony energią”, do udziału w którym serdecznie Państwa zapraszamy. Natomiast jutro, 6 maja, również o godzinie 15.30, głównym tematem konsultacyjnego spotkania będzie „Aglomeracja tarnowska – wzmocnienie funkcjonalnych powiązań i subregionalnego znaczenia miasta”, czyli tematyka obecna ostatnio w lokalnych mediach.
Konsultacje odbywają się przy pomocy internetowej platformy Zoom. Licząc na Państwa udział w konsultacjach przekazuję link, pod którym można się zarejestrować:

Wstępne założenia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2030, znajdą Państwo na stronie:https://tarnow.pl/…/Strategia-Rozwoju-Miasta-Tarnow-2030

Ireneusz Kutrzuba
Rzecznik prasowy prezydenta Tarnowa
Urząd Miasta Tarnowa
Foto.P.Topolski

Post Author: kadr