Rowerowe ABC: A – aktywność, B – bezpieczeństwo, C – czystość…

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie corocznie bierze udział w ogólnopolskiej akcji Komendy Głównej OHP „Aktywność dobry wybór”.
W bieżącym roku tarnowska placówka realizowała zadanie pod nazwą „Rowerowe ABC: A–aktywność, B–bezpieczeństwo, C–czystość” . Jego celem było porządkowanie wybranych ścieżek rowerowych. Przedsięwzięcie ma na celu porządkowanie wybranych ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa. Tym razem była to Aleja Piaskowa. Jak podkreślają organizatorzy, przedsięwzięcie ma charakter cykliczny, kolejne działania podejmowane będą w miesiącu kwietniu. Wsparcia uczestnikom akcji udzielił Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie.

Post Author: kadr