Rocznica urodzin generała Józefa Bema oraz walk narodowowyzwoleńczych na Węgrzech 1848-1849….

W Tarnowie uczczono 227. rocznicę urodzin generała Józefa Bema oraz 173. rocznicę powstania węgierskiego. W Parku Strzeleckim, pod mauzoleum spotkali się prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, zastępca prezydenta Agnieszka Kawa, konsul generalny Węgier w Krakowie dr Tibor Gerencser oraz wiceprezes Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier Andrzej Szpuna.
Podczas wystąpień prezydent Ciepiela powiedział „Bem był bohaterem nie tylko Węgier, ale i Polski, mamy więc wspólne korzenie i wspólną historię dążenia do wolności”. Natomiast konsul generalny Węgier w Krakowie dr Tibor Gerencser podkreślał rolę przyjaźni polsko-węgierskiej, a także to, iż w Tarnowie dużo osób pracuje nad dobrymi relacjami między obu krajami.
Okolicznościowe wiązanki zostały również złożone pod pomnikiem gen. Józefa Bema na Placu Węgierskim oraz pod tablicą pamiątkową wmurowaną w ścianę frontową budynku, stojącego na miejscu rodzinnego domu bohatera Polski, Węgier i Turcji. W uroczystości uczestniczyli również dyrektorzy SP Nr 15 im. Gen. J. Bema Teresa Kot i SP Nr 20 Andrzej Kot. Placówki te od lat współpracują z Węgrami.
Foto: Lidia Jaźwińska

Post Author: kadr