KOBIETA NA STANOWISKU PREZESA MPK W TARNOWIE…

W związku z rezygnacją z dniem 1 luty z funkcji prezesa zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie Jerzego Wiatra. Rada Nadzorcza MPK powołała na to stanowisko Annę Reising, która dotychczas sprawowała funkcję dyrektora finansowego i głównej księgowej miejskiej spółki.
Anna Reising obejmie stanowisko prezesa z dniem 27 lutego. Jej kadencja będzie trwała przez trzy kolejne lata.
Reising ma 49 lat, pochodzi z Tarnobrzegu, ukończyła Liceum Ekonomiczne w Sandomierzu i studia magisterskie na Uniwersytecie Mari Skłodowskiej – Curie na wydziale ekonomicznym. A. Reising dotychczas pracowała w Zakładzie Remontowym Urządzeń Gazowniczych, gdzie kierowała działem finansowo księgowym, później była członkinią zarządu i dyrektorem ds. ekonomiczno – finansowych firmy. Kolejnym miejscem jej pracy była spółka PGNIG Technologie S.A. (spółka przejęła Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych oraz trzy inne spółki z grupy kapitałowej), gdzie była główną księgową i szefową działu ekonomicznego. Od września 2017 roku, w wyniku wygranego konkursu, była dyrektor finansową i główną księgową w MPK.
Natomiast Jerzy Wiatr wygrał konkurs na stanowisko wiceprezesa spółki miejskiej Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Nowe stanowisko ma objąć już 1 marca.
Foto: archiwum KADRU

Post Author: kadr