Razem na rzecz rozwijania i promowania kultury…

Dyrektorzy czterech tarnowskich instytucji – Centrum Sztuki Mościce, Muzeum Okręgowego, Biblioteki Pedagogicznej i Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ośrodek w Tarnowie – zawarli porozumienie o współpracy.
Porozumienie podpisane zostało w obecności marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego, wicemarszałka Łukasza Smółki, Marty Malec-Lech z zarządu województwa, wiceprzewodniczącego SWM Wojciecha Skrucha oraz poseł na Sejm RP Anny Pieczarki.
„W celu połączenia sił i środków, aby w rzeczywistości XXI wieku i na miarę wyzwań współczesności wspólnie pielęgnować, upowszechniać, rozwijać i promować kulturę oraz wartości patriotyczne i niepodległościowe” – to fragment porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy czterema tarnowskimi instytucjami kulturalno-edukacyjnymi województwa małopolskiego. Podpisali je dyrektorzy: Anna Chmura z Centrum Sztuki Mościce, Kazimierz Kurczab z Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Beata Kania z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie i Ewa Sojat z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – ośrodek w Tarnowie.

Bardzo ważna jest synergia między naszymi jednostkami w różnych częściach Małopolski. Łącząc siły można działać o wiele efektywniej, osiągać ambitne cele i sprawnie organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia z jak najszerszym zaangażowaniem dzieci i młodzieży, na czym mi szczególnie zależy. Tym bardziej, że każda z tych czterech instytucji dysponuje sporym potencjałem, zarówno intelektualnym, jak i zapleczem technicznym. Istotne jest też korzystanie z wzajemnych doświadczeń i kontaktów

– mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

W porozumieniu zapisano, że placówki będą działać razem na rzecz podtrzymywania międzypokoleniowej transmisji kulturowej i patriotycznej.Ważne jest tworzenie jak najlepszych warunków do poznawania, kształtowania i odkrywania przez mieszkańców Małopolski swojej tożsamości, a także edukacja przez kulturę i dla kultury, a współpraca tych instytucji będzie się do tego przyczyniać. Przyczyniać się będzie również do upowszechniania kultury na wysokim poziomie w miejscach o utrudnionym do niej dostępie, w tym w mniejszych miejscowościach regionu tarnowskiego.

Ważne jest tworzenie jak najlepszych warunków do poznawania, kształtowania i odkrywania przez mieszkańców Małopolski swojej tożsamości, a także edukacja przez kulturę i dla kultury, a współpraca tych instytucji będzie się do tego przyczyniać. Przyczyniać się będzie również do upowszechniania kultury na wysokim poziomie w miejscach o utrudnionym do niej dostępie, w tym w mniejszych miejscowościach regionu tarnowskiego- zaznacza Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Teraz realna będzie wspólna organizacja wydarzeń, koncertów, widowisk i spektakli w oparciu o siedziby i oddziały partnerów porozumienia. Możliwe będzie wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne oraz tworzenie ponadregionalnych i międzynarodowych platform współpracy

– podkreśla Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Podpisane dziś porozumienie pozwoli wspólnie budować postawy patriotyczne, szczególnie te w kontekście umiłowania i szacunku dla Ojczyzny, a także naszych małych lokalnych Ojczyzn. To z pewnością przyczyni się do wzrostu wartości, a także krzewienia tradycji patriotycznych wśród najmłodszych

– dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Istotnym elementem w podpisanym dziś porozumieniu ma być bowiem krzewienie tradycji patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, a także promowanie twórców, dzieł, bohaterów i postaci związanych z Małopolską.

Dzisiejsze wydarzenie odbyło się w siedzibie Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie.

Biuro Prasowe UMWM

Post Author: kadr