Obelisk w Parku Sokoła Upamiętnienie czynu niepodległościowego Ciężkowiczan

Obelisk w Parku Sokoła przywrócono staraniem Fundacji Społecznej Progres, Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice oraz Bractwa Kurkowego w Ciężkowicach.

Działania sfinansowano ze środków Fundacji Orlen oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.
Monument nawiązuje do obelisku ufundowanego w 1921 roku przez ciężkowickie gniazdo Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół”. Odsłonięto go w rocznicę Konstytucji 3 maja, a jego pozostałości zaginęły w ostatnich dekadach ubiegłego wieku.

 

Obelisk powstał dla upamiętniania zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej  w sierpniu 1920 roku. Podkreśla jednocześnie wkład w utrzymanie ducha patriotyzmu lokalnego Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego Sokół – gwarantując tym samy materialny ślad po działalności ciężkowickich sokolników.

 

Upamiętnia synów ciężkowickiej ziemi, którzy czynem niepodległościowym przyczynili się do odrodzenia Najjaśniejszej Rzeczypospolitej oraz wszystkich poległych w walkach o odrodzenie Państwa Polskiego i kształt jego granic.

Ciężkowice miały swój wkład w czyn niepodległościowy zarówno w XIX jak i w XX wieku.

Z ziemia ciężkowicką związany był Ignacy Jan Paderewski – światowej sławy artysta, wybitny mąż stanu, Prezes Rady Ministrów niepodległej Polski, mieszkający w niedalekiej Kąśnej Dolnej.

Z Ciężkowic na fronty I Wojny Światowej wyruszyło wielu młodych ludzi. Część z nich nigdy nie wróciła do domu. Symbolami ciężkowickiej drogi do niepodległości są urodzeni w tym mieście żołnierze Legionów polskich – kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari. Bohaterem walk pod Kostiuchnówką w 1916 r. był późniejszy major WP Leon Ulatowski. W 1918 r. to on z rąk zaborczych przejmował w imieniu Polski władzę w Ciężkowicach. Podporucznik Kazimierz Kapałka zmarł 15 czerwca 1916 roku z ran poniesionych w walkach pod Hruziatynem.

Wielu Ciężkowiczan, z późniejszym podpułkownikiem Aleksandrem Kędziorem na czele, walczyło w wojnie z bolszewikami w 1920 roku.

Oddajemy hołd ich pamięci.

Przy tej okazji jeszcze raz Fundacja Progres składa serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli powstanie obelisku; Fundacji Orlen Czuwamy! Pamiętamy!; która sfinansowała prace budowlane, Instytutowi Pamięci Narodowej w Krakowie (za przekazanie odlewów Godła Polski i Orła Legionowego), Bractwu Kurkowemu w Ciężkowicach, Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, Panu Zbigniewowi Jurkiewiczowi – Burmistrzowi Gminy Ciężkowice oraz Panu Michałowi Koralikowi – Przewodniczącemu Rady Gminy Ciężkowice.

Foto i tekst: Wojciech Sanek

Post Author: kadr