Muzeum: konferencja prasowa Tabor Pamięci Romów, Galicjaner Sztetl…

Konferencja prasowa w Muzeum Okręgowym – przygotowania do XXI Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów oraz Galicjaner Sztetl z udziałem Kazimierza Kurczaba – dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie i Adama Bartosza – prezesa Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie.

Pandemia COVID-19 storpedowała wydarzenia i wystawy organizowane przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Mimo wszystko realizowane są, zaplanowane cykliczne imprezy. Jedną z nich jest Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów, który w tym roku odbędzie się w dniach 25-27 września, a drugą Galicjaner Sztetl.

TABOR PAMIĘCI…

Wydarzenie organizowane od 1996 roku, to jedyny tego typu projekt, który ma na celu m.in.:

• integrację Romów poprzez odwołanie się do mitu wędrówki,
• edukację historyczną i kulturalną dzieci i młodzieży romskiej,
• wykorzystywanie pozytywnego stereotypu Romów – kolorowych wędrowców – do zmiany negatywnego wizerunku Romów,
• eksponowanie symboli romskich uznanych przez instytucje międzynarodowe (flaga i hymn).

Założenia te służą świadomej budowie, czy też wzmocnieniu narodowej tożsamości Romów, poczucia więzi z historią, więzi międzyplemiennych.

Organizatorzy uznali, że pierwotna formuła Taboru – wędrowna grupa Romów i nie Romów, koczująca pod namiotami itd. z czasem stała się coraz bardziej anachroniczna. Od ubiegłego roku Tabor ma formę spotkania naukowców polskich i zagranicznych, którzy debatują na temat najnowszych trendów w romologii oraz sytuacji Romów w Europie. W tym roku zaplanowano następujące wystąpienia [lista nie jest zamknięta]:

• Andrzej Grzymała-Kazłowski – Moja kolekcja romska
• prof. Barbara Weigl i dr Magdalena Poraj-Weder – Postawy wobec chorób i leczenia oraz zdrowego stylu życia w grupie Lovarów ze Szczecina
• Ewa Kocój – Kolekcja romska Pawła Lechowskiego
• Barbara Prądzyńska – Teatr społeczny – spektakle z udziałem Romów Fundacji Art Junction
• Byli kowale byli, film w reż. Moniki Szewczyk [dyskusja]
• dr Magda Szostakowska – Program romski – blaski i cienie. Główne wnioski z ewaluacji
• dr Michał Garapich & Elżbieta Mirga, Sonia Styrkacz, Monika Szewczyk – „Jak zwierzęta w zoo” –
o dekolonizację naukowego dyskursu o Romach w Polsce
• Magda Machowska, Emilia Kledzik – Papusza. W poszukiwaniu spuścizny romskiej poetki.
• prof. Marcel Courthiade – Inwazja czy wolna migracja. Polityczne uwarunkowania romskich migracji w ramach UE
• Adam Bartosz – Romni czy Romka. Dylemat językowy?
• Natalia Gancarz, Adam Bartosz – Nowa ekspozycja romska w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie
• Natalia Gancarz – Na bister/Nie zapomnij. Podsumowanie europejskiego projektu badawczego.

Miejscem wystąpień będzie Restauracja „Stara Łaźnia” przy Placu Więźniów KL Auschwitz 1.

Planowany jest także tradycyjny przejazd przez miasto grupy Romów, muzealnego cygańskiego wozu, kapeli cygańskiej a także autobusowy przejazd uczestników Taboru wydeptanym już przez lata wędrówki Małopolskim Szlakiem Martyrologii Romów.

Ponadto…

W najbliższy czwartek, 18 czerwca (26 Sivan 5780 r. wg kalendarza żydowskiego) o godzinie 17.00 zapraszamy na odnowiony tarnowski kirkut pod Pomnik Zagłady. Tam, jak co roku, odbędą się uroczystości upamiętniające tarnowskich Żydów. To właśnie 26 Sivan 5702 r., czyli 11 czerwca 1942 r. Niemcy rozpoczęli systematyczną zagładę społeczności żydowskiej, która oscylowała wówczas w okolicach 30 000 mieszkańców Tarnowa.

– Zapraszamy naszych Przyjaciół, tarnowian, którym bliska jest historia Miasta, którym daleka jest niechęć do Innych, do dzielenia nas na lepszych i gorszych, dla których Inny wzbudza ciekawość, życzliwość, chęć poznania, zbliżenia, wyciągnięcia doń naszej ręki… – mówi Adam Bartosz, przewodniczący Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej, wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Na początku lat 90. tarnowskie Muzeum Okręgowe zainicjowało czerwcowe Dni Pamięci Żydów Galicyjskich. Z czasem projekt przybrał nazwę „Galicjaner Sztetl”. Współorganizatorem jest Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie. Corocznie, wspólnie z mieszkańcami Tarnowa i gośćmi, potomkami tarnowskich Żydów, mieszkającymi na co dzień w różnych zakątkach świata, wspominamy pomordowanych m.in. w Bełżcu, Zbylitowskiej Górze, Płaszowie i Tarnowie.

Organizatorzy: Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

 

Konferencja prasowa

STUDIO KADR…Konferencja prasowa w Muzeum Okręgowym – przygotowania do XXI Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów oraz Galicjaner Sztetl z udziałem Kazimierza Kurczaba – dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie i Adama Bartosza – prezesa Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie.

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Poniedziałek, 14 września 2020

Foto: Lidia Jaźwińska

Post Author: kadr