Seniorzy UTW przy PWSZ – zainaugurowali nowy rok akademicki…

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ w Tarnowie, rozpoczęli nowy rok akademicki. Inauguracja odbyła się w Amfiteatrze Letnim, z udziałem licznej grupy seniorów – studentów. Nie zabrakło tradycyjnego GAUDEAMUS oraz wykładu inauguracyjnego. Tym razem wygłosiła go Rektor PWSZ dr hab. Małgorzata Kołpa.

W uroczystości wraz ze słuchaczami UTW uczestniczyli: posłanka Urszula Augustyn, zastępca prezydenta Tarnowa Dorota Krakowska, Rektor PWSZ dr hab. Małgorzata Kołpa, Rektor Tarnowskiej Szkoły Wyższej, dr Antoni Stańczyk, Prorektorzy PWSZ dr Małgorzata Martowicz , dr hab. Rafał Kurczab, przewodnicząca Tarnowskiej Rady Seniorów Lidia Jaźwińska, honoorowi prezesi UTW Ludwika Gawron, Maria Kanior, Stanisław Wiatr. Padło wiele ciepłych słów pod adresem UTW, życzeń by realizacja wszystkich zadań i przedsięwzięć przebiegała spokojnie, prawidłowo i służyła seniorom. Istotnym elementem bła deklaracja Eektor PWSZ o wspieraniu UTW i tworzeniu klimatu do dalszej pracy.
Uroczystość poprowadził oraz przedstawił kierunki działania UTW w nowym roku akademickim Jan Starostka.

Oprawa artystyczna: zespół Fermata pod kierunkiem Krystyny Romańskiej i Piotra Niedojadło.

Cała relacja z wydarzenia zostanie wyemitowana w StarNowa TV – Studio Senior Na Czasie.

Post Author: kadr