Tarnowski neurochirurg prof..dr hab. n. med. ANDRZEJ MACIEJCZAK, współautorem książki „Nontraumatic Cervical Myelopathy: Pathologies, Surgical Techniques, and Nuances”

Amerykańskie wydawnictwo NOVA wydaje książkę dla specjalistów chirurgii kręgosłupa poświęconej chirurgii kręgosłupa szyjnego a zatytułowanej „Nontraumatic Cervical Myelopathy: Pathologies, Surgical Techniques, and Nuances”.Książka ma 42 rozdziały, każdy napisany został przez światowe gwiazdy chirurgii kręgosłupa z najznamienitszych ośrodków medycznych z całego świata.

W tym doborowym gronie (podaję niżej) znalazł się również tarnowski neurochirurg prof..dr hab. n. med. ANDRZEJ MACIEJCZAK, autor rozdzialu nr 25. W rozdziale tym, autor pisze o deformacjach kręgosłupa szyjnego i ilustruje go przypadkami z własnej praktyki klinicznej ze szpitala wojewódzkiego im Św. Łukasza w Tarnowie.

Tarnów neurosurgeon prof. Dr hab. n. med. ANDRZEJ MACIEJCZAK, co-author of the book „Nontraumatic Cervical Myelopathy: Pathologies, Surgical Techniques, and Nuances” ….

The American publishing house NOVA publishes a book for specialists in spine surgery devoted to the surgery of the cervical spine entitled „Nontraumatic Cervical Myelopathy: Pathologies, Surgical Techniques, and Nuances”.
The book has 42 chapters, each written by the world’s stars of spine surgery
from the best medical centers around the world.

This select group (I am giving below) also included a neurosurgeon from Tarnów, prof. Dr hab. n. med. ANDRZEJ MACIEJCZAK, author of chapter 25. In this chapter, the author writes about cervical spine deformities and illustrates it with cases from his own clinical practice from the St. Łukasz in Tarnów

Autorzy „Nontraumatic Cervical Myelopathy: Pathologies, Surgical Techniques, and Nuances”, to m.in. Johns Hopkins University, Baltimore USA; Cleveland Clinic Foundation, Cleveland USA; Instituto Ortopedico Galeazzi, Milan, Italy; Texas Back Institute, Plano, USA; University of Toronto, Canada; Sheffield Teaching Hospitals, Sheffield, England; Washington University, Washington, USA; Charité University Medicine, Berlin, Germany; Korea Cancer Center Hospital, Seoul, South Korea; Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA; University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, USA; University of British Columbia, Vancouver, Canada; University of Hong Kong, Hong Kong, China; i cała lista uniwersyteckich ośrodków medycznych z Izraela.

Serdecznie gratulujemy!
Źródło: Facebook A.Maciejczak
Foto: archiwum KADRU

Obraz może zawierać: tekst „NEUROSCIENCE RESEARCH PROGRESS Eyal Itshayek Editor Nontraumatic Cervical Myelopathy Pathologies, Surgical Techniques, and Nuances NOVA”
Obraz może zawierać: 1 osoba
Obraz może zawierać: tekst
Obraz może zawierać: tekst „Chapter Contents Radiotherapy Metastatic Chapter 361 Virginta Osborm, andMarkH Management fIntradural Stereotactic Radiosurger Neoplasms Hanna Algattas, Flickinger andPeter Section4 Chapter Gerszten Chapter Topics CervicalKyphosisa Maciejczak Vertebral Osteomyelitis Discitis, Epidural Intravenous 399 Domhnail Chapter Origin Schroeder, 439 CervicalMyelopathy Neelan ediatric Daniel Chapter Chapter Shapiro Hadelsberg eCrvical Achondroplasia Toodroffe moldH Tuberculosis Johannes Section5 Chapter 489 Alignment Myelopathy 51l Degenerative Chapter Sarah Theodore Instability Jiang, 513 Chapter 531 Chapter Techniques Megan Moshe Levenkopf lonFriedlander Transoral Approach Phalak Shashank Sharad Endoscopic Endonasal the raniocervical Junction Yang, 547 557”

Post Author: kadr