O SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W TARNOWIE I REGIONIE

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tarnowie, od początku epidemii wśród mieszkańców Tarnowa stwierdzono 33 przypadki zakażeń koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. 17 chorych wyzdrowiało.  Obecnie w mieście zdiagnozowanych jest 16 osób z SARS-CoV-2. W powiecie tarnowskim  67 osób.

Według stanu na wtorek 4 sierpnia w Tarnowie i regionie kwarantannie poddanych było 454 osoby, z czego: 114 osób w mieście i 340 w powiecie tarnowskim.

W Tarnowie jest obecnie 16 osób zakażonych SARS-CoV-2. W powiecie tarnowskim zakażonych jest 67 osób. Dotychczas zmarły trzy zakażone osoby z powiatu tarnowskiego – ostatni przypadek zgonu osoby z koronawirusem miał miejsce 20 czerwca – to 90-letnia podopieczna Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie.

——————————————————————————————————————————————————————-

W związku z ponownym wzrostem liczby zakażeń wirusem SARS CoV-2 w województwie małopolskim, w tym w Tarnowie i powiecie tarnowskim, warto przypomnieć o przestrzeganiu kluczowych zasad sanitarnych zwiększających nasze bezpieczeństwo.   Z uwagi na zaistniałą sytuację, m.in. całkowite zamknięcie niektórych DPS w powiecie tarnowskim, podwyższone zostaną środki bezpieczeństwa w miejscach szczególnie narażonych na transmisję wirusa tj. w DPS i ZOL w Tarnowie.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Chociaż część ograniczeń została zniesiona lub złagodzona musimy pamiętać, że na obszarze Polski nadal obowiązuje stan epidemii. Dla dobra własnego oraz innych osób należy:

  • utrzymywać co najmniej dwumetrową odległość od innych osób w trakcie poruszania się pieszo,
  • zasłaniać za pomocą maseczki lub w inny sposób usta i nos w miejscach publicznych (sklepy, urzędy, banki, kościoły, szkoły, autobusy, pociągi, placówki służby zdrowia, kina, teatr)
  • poddać się kwarantannie w sytuacjach, które tego wymagają (po kontakcie z osobami zakażonymi lub potencjalnie zakażonymi koronawirusem, w niektórych przypadkach po powrocie z zagranicy),
  • przestrzegać limitów pasażerów w środkach transportu publicznego

Bardzo ważnie jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny – częste i staranne mycie rąk przy użyciu wody oraz mydła, dezynfekcja rąk, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Szczegółowe informacje o zasadach bezpieczeństwa oraz aktach prawnych, na podstawie których je wprowadzono można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej

Placówki służby zdrowia przyjmują pacjentów, jednak w dalszym ciągu należy stosować się do zasad, związanych z epidemią. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów – sposób realizacji wizytw podmiotach leczniczych świadczących usługi zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, odbywają się głównie w ramach teleporady. Tym samym rejestracja do przychodni realizowana jest wyłącznie droga telefoniczną lub drogą elektroniczną (e-mailową). Zarejestrowany pacjent może skorzystać z teleporady, natomiast konieczne wizyty w przychodni mogą odbyć się tylko po telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem i ustaleniu godziny wizyty pacjenta w przychodni. Drogą teleporady można również uzyskać receptę na leki lub zwolnienie lekarskie z pracy.  W załączeniu wykaz podmiotów leczniczych, udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Źródło: UMT Tarnów

 

Post Author: kadr