ECHA MINIONEGO ROKU SZKOLNEGO….

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia „Siodemka”….

Jaki to był rok dla społeczności szkolnej ?

Pod wieloma względami bardzo trudny. Mieliśmy wiele nowych sytuacji, które zdecydowały o innej formule nauczania, do której tak naprawdę nie byliśmy przygotowani. Zdalne nauczanie, to było wielkie wyzwanie dla nauczycieli i uczniów. Mam świadomość, że także dla rodziców. W początkowej fazie działań, dodatkowym utrudnieniem były emocje i strach wywołany epidemią koronawirusa.

Czy nauczanie zdalne miało wpływ na jakość i efektywność kształcenia?

W pewnym stopniu tak, bo ograniczało wiele możliwości realizacji podstawy programowej, ale z drugiej dawało szansę na większą mobilność ucznia, wyzwalało czasami zaskakującą kreatywność. Podobnie było wśród nauczycieli. Niemniej jednak ta jakość nie może być porównywana z jakością normalnej, systematycznej pracy szkolnej. Będzie ją można zweryfikować w nowym roku szkolnym i podjąć ew. właściwe działania uzupełniające. Trzeba również dodać, że nauczanie zdalne w sytuacji zagrożenia było szansą zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia ucznia, jego rodziny, nauczyciela oraz wszystkich pracowników szkoły. Mamy więc jego pozytywy, ale także nnegatywy.

Zakończenie roku szkolnego. Jakie ono było?

Zdecydowanie inne, mniej radosne. Obowiązujący reżim sanitarny wpływał na atmosferę spotkań. Patrząc z boku można rzec, że entuzjazm, radość, uśmiech został gdzieś tam pod maseczką. Odbierane przez uczniów świadectwa, nagrody były tylko faktem, a nie jak to bywało wielkim szkolnym świętem.

O czym marzy Anna Mach jako dyrektor szkoły?

O powrocie od września do normalności.

Z Anną Mach dyrektorką Niepublicznego Zespółu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia „Siodemka”, rozmawiała Lidia Jaźwińska.

Post Author: kadr