Podsumowanie kadencji dyrektora Andrzeja Szpunara…

 

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, dyrektor Muzeum Okręgowego, dokonał podsumowania swojej działalności za okres 8 lat zarządzania placówką (2012 – 2020). Jego kadencja kończy się 30 czerwca. Andrzej Szpunar pożegnał się z funkcją dyrektora, ale zamierza dalej pracować na rzecz Muzeum w swojej ulubionej specjalności jaką jest archeologia.

Czas miniony..

Był to niewątpliwie okres, w którym wiele muzealnych obiektów przeszło generalną modernizację. A dyrektor ANDRZEJ SZPUNAR sprawdził się w działaniu, zaś JEGO praca zyskała uznanie TARNOWIAN

Efekty…

Kilkanaście milionów złotych dotacji, cztery wyremontowane oddziały, powiększenie kolekcji zbiorów Muzeum m.in. o kolejne fragmenty „Panoramy Siedmiogrodzkiej”. Podczas konferencji prasowej w poniedziałek, 29 czerwca, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie podsumował drugą kadencję zarządzania wojewódzką instytucją kultury.

Remonty

30 czerwca br. zakończy się druga, ostatnia kadencja dyrektora Andrzeja Szpunara. Minione osiem lat, to ogromny front robót w wielu obiektach Muzeum. Największym projektem modernizacyjnym mijającej kadencji dyr. Szpunara jest bez wątpienia remont kompleksu kamienic przy Rynku 20-21 i ul. Kapitulnej 9. Już w lipcu planowane jest tam otwarcie nowego Oddziału Muzeum Historii Tarnowa i Regionu.

– Kapitalny remont historycznego gmachu tarnowskiego muzeum to już trzeci etap potężnego zadania zawierającego w sobie rewaloryzację, konserwację i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie. To zarówno ratowanie zabytków, przywracanie im dawnej świetności, jak i modernizacja muzeum, pozyskiwanie nowych przestrzeni wystawienniczych, prace nad zupełnie nową stałą wystawą o mieście i regionie – tłumaczy dyr. Andrzej Szpunar.

Remont kamienic w sercu tarnowskie starówki pochłonął blisko 13 mln zł. Pieniądze pochodziły w dużej mierze z funduszy unijnych i z budżetu województwa małopolskiego.

W ramach programu „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” gruntownie wyremontowane zostały dwa obiekty: Muzeum Dwór w Dołędze oraz Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu. Prace toczone w latach 2017-2018 pochłonęły niemal 3,5 mln zł. W pierwszym roku działalności po zakończeniu prac modernizacyjnych w Zagrodzie F. Curyłowej w Zalipiu, obiekt odwiedziło 26 000 turystów.

W latach 2017-2019, w ramach programu „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” wyremontowane zostało Muzeum Etnograficzne przy ul. Krakowskiej 10. W ramach tej modernizacji wymienione zostały m.in. instalacja C.O. oraz stolarka okienna. Koszt prac to 2 mln zł.

Obiektem, który najbardziej zmieni swój wygląd i funkcje jest Izba Pamięci Światowego Związku Żołnierzy AK. Rozbudowany budynek przy ul. Ignacego Mościckiego 29, stanie się kolejnym oddziałem Muzeum na terenie Tarnowa. Przyjmie on nazwę Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci. Otwarcie planowane jest na późną jesień br. Koszt to 3,3 mln zł.

Zbiory

Należy pamiętać, że dyrektor Andrzej Szpunar to doświadczony archeolog, który wiele lat kierował działem tej gałęzi muzealnictwa w Muzeum Okręgowym. Podczas kadencji dyrektora, nadal pracował w wykopaliskach, czego efektem są trafiające do zbiorów Muzeum m.in. urny i naczynia sprzed 2,5 tys. lat, znalezione na cmentarzu kultury łużyckiej pod Wojniczem.

Ponadto cały czas rozbudowywana jest kolekcja „Panoramy Siedmiogrodzkiej”. W ostatnich latach Muzeum zakupiło siedem części dzieła Jana Styki, za łączną kwotę ponad 600 tys. zł. Znaczne wsparcie wykazało w tym temacie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udostępniając fundusze w ramach konkursów grantowych.

Kontynuowane były także cykle spotkań z artystami jak np. „Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej”. Dzięki temu projektowi Muzeum wzbogaciło się o wiele obrazów artystów pochodzących lub mieszkających w Tarnowie.

Wystawa plenerowa „Tu rodziła się Solidarność”
(1 lipca, godz. 12.00, Rynek w Tarnowie)

W najbliższą środę, 1 lipca na tarnowskim Rynku uruchomiona zostanie wystawa plenerowa upamiętniająca strajki robotnicze lata 1980 r. Ekspozycja została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Muzeum Okręgowe w Tarnowie jest partnerem przedsięwzięcia.

Informacja organizatora:

1 lipca w Mielcu Instytut Pamięci Narodowej inauguruje obchody 40. rocznicy powstania „Solidarności”. Zaprezentowana tam wystawa „TU rodziła się »Solidarność«” będzie pokazana tego dnia równocześnie w 17 miejscowościach rozsianych po całej Polsce.

Miesiące wakacyjne będą następnie świadkami kolejnych odsłon tej unikatowej wystawy. Ekspozycje mają na celu ukazanie ogólnopolskich masowych strajków z lipca, sierpnia i września 1980 r. Wystawy składają się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych, ukazujących powstawanie „Solidarności” w niemal każdym zakątku naszego kraju. Teksty na panelach wystawowych są prezentowane w języku polskim i angielskim.

Kolejne miejsca prezentacji wystaw stworzą w całej Polsce „Biało-czerwony szlak: Tu rodziła się Solidarność”. Trasy wszystkich wystaw regionalnych zbiegną się 28 sierpnia na wernisażuw Warszawie. W tym wielkim zwycięstwie, jaką była, jaką jest polska „Solidarność”, mają udział miliony najczęściej anonimowych osób. Tą wystawą chcemy złożyć im hołd.

Obraz może zawierać: 1 osobaObraz może zawierać: 1 osoba, w budynkuObraz może zawierać: 1 osoba, siedzi, w budynku i zbliżenieObraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i w budynku

Post Author: kadr