CYKL: ARTYŚCI TARNOWA – JACEK JANICKI….

Rocznik 1941, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w latach 1960 – 1966. To profesjonalista, który dysponuje ogromną skalą mozliwości formalno – warsztatowych.

Trochę z humorem, ale zgodnie z realiami artysta mówi: „To nie sztuka tworzyć sztukę, ale sztuką jest to, aby wyżyć z tej sztuki”.

O Janickim mówią:

Właściwie potrafi wszystko. Uprawia grafikę, malarstwo, czasami rzźbi, projektuje wnętrza i scenografię, zna się na liternictwie. Przez długie lata przekazywał swą wiexę młodym adeptom sztuki w tarnowskim plastyku.

Jeśli trzeba maluje portret, realistyczny pejzaż czy wykona grafikę, przedstawiając tarnowskie zaułki z najdrobniejszymi detalami, stworzy pełen powabu pastelowy obraz lub wykona okolicznościową, dowcipną kartkę czy winietę. Z drugiej zaś strony znany jest z abstrakcyjnych kompozycji o ciekawej stylistyce. Lubi posługiwać się układem zwielokrotnionych linii – o tonacji wysmakowanych szarości – zderzających się z kontrastowym kolorem, podkreślających ich „smakowitość”. Poszukuje nowych struktur i wyrafinowanego kolorytu.
Krzysztof Kuliś

Według filozofi Janickiego nasz świat wcale nie jest jednoznaczny, barwny, ani taki, jakim go postrzegamy: świat jest naszą pułapką, naszym ograniczeniem (…) Jednak przy bliższej analizie metafor okazuje się, że malarstwo Janickiego nie jest apotezą zwątpienia, beznadziejności, To raczej indywidualistyczna poetyka, za którą kryje się nie tylko zauwazanie kilku prawd o naszym bycie, ale także próba zmuszenia widza do podobny refleksji nad losem, nad życiem (…)
Henryk Cyganik

Ciąg dalszy bogramu artysty….

Po studiach wraca do Tarnowa gdzie podejmuje pracę pedagogiczną w szkole podstawowej nr 15 im gen. J. Bema jako nauczyciel rysunku.
Równocześnie pracuje jako Kierownik Ogniska Metodycznego wychowania plastycznego przy Powiatowym Ośrodku Metodycznym w Tarnowie.
Następnie przechodzi do pracy w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie w Wydziale Kultury pracuje na stanowisku wizytatora szkolnictwa artystycznego.
Od 1988 r. podejmuje pracę w I Studium Nauczycielskim jako nauczyciel rysunku i malarstwa oraz metodyki plastyki.
W roku 1994 przechodzi do pracy w Państwowym Liceum Plastycznym gdzie pracuje jako nauczyciel rysunku i malarstwa. W Liceum pracuje do chwili przejścia na emeryturę.
Przez cały okres pracy zawodowej uprawia czynnie twórczość artystyczną, biorąc udział w licznych wystawach indywidualnych, ogólnopolskich, międzynarodowych oraz plenerach.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków od 1966 r.
Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pastelistów Polskich.
Założyciel Grupy Twórczej „13”. Członek grupy „NW” – Nowy Wiśnicz.

Ofiarodawca: 40 rysunków i akwarel do Jednostki Wojskowej w Tarnowie
Teki rysunków”Zabytki Tarnowa” na statek m/s Tarnów
Portretu gen. J. Bema na statek m/s Józef Bem
Portretu gen. J. Bema do Ministerstwa Pracy w Budapeszcie, Węgry
Za swą działalność artystyczno – charytatywną wyróżniony m. inn.
Stypendium Artystycznym Ministerstwa Kultury i Sztuki
Stypendium Artystyczne Miasta Tarnowa
Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury
Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju
Odznaką Honorową Zarządu Głównego PCK
Złotą Odznaką Zarządu Głównego ZNP
Medalem „Dukat Tarnowski”przyznany przez Prezydenta Miasta Tarnowa
„Złotą Ramą” przyznaną przez Zarząd Okręgu ZPAP
Laureat Nagrody „Uskrzydlony” przyznanej przez Tarnowską Fundację
Kultury
Nagrody Prezydenta Miasta Tarnowa: w 1991, 2000, 2002, 2006, 2011
Współtwórca scenografii do Międzynarodowego Projektu Teatralnego „Droga do Delf”.

Ważniejsze dokonania artystyczne:
Ogólnopolskie i międzynarodowe Biennale Pasteli
w latach 1990 do 2018
Międzynarodowa Wystawa Exlibrisu – Poznań 1967
Międzynarodowa Wystawa Exlibrisu Muzycznego – Toruń
Triennale Rysunku – Wrocław
Ogólnopolska Wystawa XXV lecia Wojska Polskiego
– Zachęta,Warszawa
Wystawa „Sandor Petofi”- Budapeszt, Kiskeres, – Węgry
Plener i Wystawa Malarstwa i Grafiki z okazji 40 lecia Tarnowskiego
Towarzystwa Przyjaciół Węgier, 40 rocznicy rewolucji węgierskiej (1956)
oraz 1100 lecia powstania państwa Węgierskiego

Indywidualna wystawa – Kuopio, Finlandia
Indywidualne wystawa – Hofflein, Austria
Wystawa Malarstwa Polski Południowej – Rzeszów
Wystawa Artyści Polski Południowo – Wschodniej, Rzeszów
I Jesienny Salon Plastyki – Ostrowiec Świętokrzyski
Salon Malarstwa Okręgu ZPAP Kraków – Pałac Sztuki
Wystawa 50 lat Oddziału ZPAP – Tarnów
Ogólnopolskie Wystawy Malarstwa i Grafiki – BWA Tarnów
w latach 1970, 1972, 1974, 1976, 1980
Jubileuszowa Wystawa „Pięćdziesiątka – Benefis” – Muzeum Okręgowe
Tarnów, BWA Tarnów

Udział w ponad 120 wystawach. Udział w plenerach, działaniach twórczych, oraz w pracy społecznej na rzecz środowiska (m.inn. darowizny swych prac na cele charytatywne) świadczą o jego aktywności nie tylko artystycznej.

Prace jego znajdują się w zbiorach instytucji muzealnych w Polsce, Finlandii,
na Węgrzech, oraz w prywatnych kolekcjach w kraju i na świecie, m. inn. Niemcy Austria, Francja, USA, Kanada, Australja, Węgry, Islandia.

Zdjęcia są własnością artysty.

Artyści Tarnowa – Jacek Janicki. Zwiastun filmowy…Cala relacja na portalu: www.niezaleznyserwiskadr.com.plhttps://www.facebook.com/NSerwisKADR/

Opublikowany przez Lidię Jaźwińską Czwartek, 11 czerwca 2020

 

Post Author: kadr