„Peryferie percepcji II” – wystawa Piotra Qkla Kukli….

Już 16 maja w sobotę o godzinie 18.30 wirtualny wernisaż wystawy  najnowszych obrazów Piotra Qkla Kukli.  Będzie transmisja na żywo. Wystawę będzie można zwiedzać realnie od 19 maja – sale BWA w Tarnowie. 

„Peryferie percepcji II” to kontynuacja trwającego od początku lat 90-tych XX wieku autorskiego projektu badawczego oscylującego wokół tworzenia fuzji dwóch wiodących nurtów malarstwa informel oraz abstrakcji geometrycznej .

Od autora….

Bezpośrednim imperatywem do rozpoczęcia prac nad połączeniem ze sobą dwóch skrajnie odmiennych, odległych zarówno pod względem koncepcyjnym jak i formalnym nurtów wynikły z ogólnego kryzysu
a nawet regresu jaki nastąpił w tych kierunkach w ostatnich 30 latach, na które to bezpośrednio miał wpływ postęp technologiczny, który sprawił, że większość artystów zaczęła porzucać tradycyjne środki techniczne na rzecz mediów elektronicznych.

Rynek sztuki przez ostatnich 30 lat został wręcz zalany różnego rodzaju artefaktami powstałymi w wyniku działań przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych. Korzystanie przez artystów z tych samych lub podobnych środków technicznych doprowadziło do swego rodzaju homogenizacji sztuk wizualnych, czego skutki obserwujemy do dzisiaj, szczególnie przy realizacjach wystaw sztuki współczesnej. Niejednokrotnie analizując materiał wystawienniczy w z odległych geograficznie Galerii, mamy wrażanie, że prace wykonała ta sama osoba. Na pewno jest to zjawisko niepokojące, albowiem Sztuka, nie tylko wg mnie polega na wyrażaniu własnej osobowości, tworzeniu niepowtarzalnych wartości i ma się nijak do tak zwanej „masowej produkcji”.

Postanowiłem poprzez swoje indywidualne poszukiwania udowodnić, że malarstwo abstrakcyjne, realizowane tradycyjnymi technikami, po chwilowej fazie kryzysu ponownie zwraca się ku tradycji, czerpiąc na nowo inspiracje z twórczości takich artystów jak Jackson Pollock, Piet Mondrian czy Mark Rothko.

Przez ostanie ćwierćwiecze efekty swojej pracy, prezentowałem na licznych wystawach indywidualnych oraz zbiorowych, jednakże dopiero w latach 2013 – 2019 powstały nowe cykle, będące koncepcyjnie zamkniętą całością, którą uzupełniały teksty kuratorskie oraz autorskie wydawnictwa ulotne.
Prezentowane na wystawie obrazy powstały w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Praca nad każdym z nich to ciąg nieustających eksperymentów, głównie technologicznych. Obok tradycyjnych materiałów często używałem farb przemysłowych , nie chciałem aby czynnik technologiczny był dominujący, ale chcąc nie chcąc niektóre rozwiązania znacząco wpłynęły na fakturę płaszczyzn czy też nietypowe efekty kolorystyczne. Choć generalnie są to obrazy abstrakcyjne, jednakże wiele z nich inspirowane były konkretnymi miejscami i zdarzeniami. Wystawa stylistycznie jest zupełnie niespójna, oprócz jednego cyklu na który składa się 7 obrazów, pozostałe są diametralnie do siebie nie przystające, ale wydaje mi się, że przez to udało mi się uniknąć monotonii, która często towarzyszy wystawom tematycznym.

— w miejscu: Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie

Post Author: kadr