WIELE UDAŁO NAM SIĘ OSIĄGNĄĆ – PODSUMOWANIE KADENCJI RAD OSIEDLI….

 

Prawie dwieście osób wzięło udział w uroczystym podsumowaniu mijającej kadencji rad osiedlowych w Tarnowie. Okolicznościowe spotkanie miało miejsce dzisiaj w Sali Lustrzanej.

– Dziękuję Państwu za wieloletnią służbę na rzecz naszego miasta. Wszyscy tu obecni możemy mieć wielką satysfakcję z tego, co wspólnie zrobiliśmy w ostatnich latach. Państwo, decydując o sprawach osiedlowych, zauważacie to, czego z innej perspektywy czasami nie widać. Uczestniczycie w wielkim procesie inwestycyjnym naszego miasta. Wiele udało nam się wspólnie osiągnąć i jest to powód do dumy. Oczywiście wiele jest jeszcze przed nami – mówił podczas spotkania prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.
Spotkanie miało z jednej strony podsumować mijającą kadencję, z drugiej zaś władze miasta chciały podziękować wszystkim tym, bez udziału których osiągnięte wspólnie efekty nie byłyby możliwe. Każdy z członków rad osiedla otrzymał dyplom-podziękowanie za zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska lokalnego.– Rady osiedli jako jednostki pomocnicze gminy są przede wszystkim ciałami opiniodawczymi, mającymi jednak na realny wpływ na jakość życia na osiedlach. Ich aktywność i znajomość problemów pozwala aktywnie działać na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i pomaga władzom miasta w realizacji zadań na terenie osiedli – zwracał uwagę przewodniczący Rady Miejski w Tarnowie Jakub Kwaśny.
Dzisiejsze spotkanie było także okazją do uhonorowania szczególnie zasłużonych członków rad osiedli. Narody zostały przyznane wg kilku kryteriów. Podejmując decyzję, prezydent Tarnowa i przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie brali pod uwagę m.in. czas pracy w radzie osiedla, osobiste zaangażowanie, osiągnięcia i efekty pracy. Okolicznościowe upominki otrzymało 10 osób: Stefan Wrona (RO nr 2 „Strusina”), Janina Leja (RO nr 6 „Gumniska-Zabłocie”), Edward Gajewski (RO nr 7 „Krakowska”), Jan Wielgus (RO nr 8 „Mościce”), Jacek Jarmuła (RO nr 11 „Krzyż”), Jan Radoń (RO nr 11 „Krzyż”), Jan Niedojadło (RO nr 12 „Jasna”), Jerzy Naleziński (RO nr 13 „Westerplatte”), Tadeusz Rzepecki (RO nr 13 „Westerplatte”) oraz Tadeusz Mazur (RO nr 16 „Koszyce”).
– Zakres działalności poszczególnych rad, choć określony statutem, jest dość zróżnicowany i wynika w dużej mierze ze specyfiki i charakteru zabudowy oraz lokalizacji na mapie Tarnowa. Rady osiedli są potrzebne, ponieważ istnieje potrzeba tworzenia się silnych wspólnot osiedlowych, złączonych wspólnymi potrzebami oraz wspólnymi staraniami o ich zaspokojenie i obronę – mówił Jan Radoń, podsumowując mijającą kadencję. – Dostrzegamy i doceniamy starania prezydenta miasta Tarnowa i Rady Miejskiej w rozwój naszego miasta. Dziś w imieniu wszystkich rad osiedlowych chciałbym podziękować za dotychczasową współpracę, wręczone nam wyróżnienia i dyplomy, które traktujemy jako sposób docenienia przez Państwa naszej pracy na rzecz dzielnic i miasta – dodał.

Info: Lucyna Bielatowicz
Foto: Paweł Topolski

Obraz może zawierać: 2 osoby, w budynku

Post Author: kadr