WYBORY DO RAD OSIEDLI TUŻ TUŻ…

W marcu do każdej z szesnastu rad osiedli mieszkańcy wybierać będą nowych przedstawicieli. Kadencja aktualnie działających samorządów osiedlowych upływa 3 kwietnia. Kandydatów będzie można zgłaszać do 27 lutego. Zgodnie z uchwałą podjętą dzisiaj przez Radę Miejską w Tarnowie wybory odbędą się miesiąc później – 29 marca. Warunkiem wyboru rady jest m.in. frekwencja wyborcza wynosząca jeden procent uprawnionych do głosowania tarnowian.

Głosowanie odbywać się będzie w lokalach osiedlowych komisji wyborczych w godz. 8 – 18. To nieznaczna zmiana w stosunku do poprzednich wyborów, bowiem wówczas lokale wyborcze czynne były do godz. 20. Od tego roku kadencja rad osiedli będzie trwała nie cztery a pięć lat.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym Miejska Komisja Wyborcza do 31 stycznia w specjalnym obwieszczeniu poinformuje o granicach osiedli, siedzibach osiedlowych komisji wyborczych i godzinach otwarcia lokali wyborczych. Do 10 lutego powołane zostaną osiedlowe komisje wyborcze. 27 lutego będzie ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń przez kandydatów na członków rad osiedli. Ostateczną listę kandydatów, po uprzedniej weryfikacji w zakresie spełnienia przez nich wymogów formalnych, poznamy do 24 marca.

Do kompetencji rad osiedli, które są jednostkami pomocniczymi samorządu, należy m.in. wskazywanie do realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej osiedla, zarządzanie powierzonymi składnikami mienia czy udział w projektowaniu rozwiązań służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

Przypomnijmy, że w 2012 roku wybory do rad osiedli odbyły się w 15 osiedlach. Osiedle „Grabówka” nie zgłosiło wymaganej liczby kandydatów. W wyborach udział wzięło 3,27 % uprawnionych do głosowania. Próg frekwencyjny (wtedy jeszcze trzyprocentowy) przekroczono w 10 osiedlach. W 2013 r. przeprowadzono kolejne wybory. Wówczas głosowanie odbyło się w sześciu osiedlach, a wzięło w nim udział 3,19 % ogółu uprawnionych. W trzech osiedlach (Starówka, Piaskówka, Grabówka) z powodu niskiej frekwencji nie wyłoniono przedstawicieli. W ostatnich wyborach w 2016 r. frekwencja wyniosła 5,69 %. We wszystkich osiedlach przekroczono jednoprocentowy próg wyborczy i wybrano nowych radnych.

Info: Kamila Sacha
Foto: L. Jaźwińska

Obraz może zawierać: niebo, chmura, drzewo, zmierzch i na zewnątrz

Post Author: kadr