Kampania „Biała Wstążka” – zapowiedź wydarzenia

O Kampanii „Biała Wstążka” informują organizatorki przedstawicielki MOPS – Zespołu ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tarnowie. Jest to największa na świecie kampania przeciw przemocy i aktualnie prowadzona jest ponad 60 krajach.

Tegorocznym ambasadorem „Białej Wstążki” jest Drużyna Piłki Ręcznej występująca w PGNiG Superliga Grupa Azoty Tarnów. Dlaczego? Posłuchajcie….

KAMPANIA "BIAŁA WSTĄŻKA"

STUDIO KADR…O Kampanii "Biała Wstążka" informują organizatorki przedstawicielki MOPS – Zespołu ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tarnowie. Jest to największa na świecie kampania przeciw przemocy i aktualnie prowadzona jest ponad 60 krajach. Tegorocznym ambasadorem "Białej Wstążki" jest Drużyna Piłki Ręcznej występująca w PGNiG Superliga Grupa Azoty Tarnów. Dlaczego? Posłuchajcie….Autor: Lidia Jaźwińska

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Sobota, 16 listopada 2019

 

PROGRAM  ÓSMEJ EDYCJI

KAMPANII „BIAŁA WSTĄŻKA” w Tarnowie

25.11-29.11.2019 r.

25.11.2019 r. – Inauguracja

 • : 10:30 – 11:30uroczyste rozpoczęcie Kampanii „Biała wstążka”
  z udziałem władz miasta Tarnowa, przedstawicieli oświaty, kultury, warsztatów terapii zajęciowej, ludzi biznesu i innych instytucji – Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10;
 • : 8:00 – 10:00 – dyżur psychologa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Graniczna 8A, pok. 8;
 • 9:00 – 16:00dyżur „osoby pierwszego kontaktu”, Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego,
  ul. Krakowska 13/10;
 • Komunikacja miejska – plakaty;
 • Informacja w prasie, lokalnych mediach przez cały okres trwania Kampanii.

26.11.2019 r. – Działania kierowane do osób doświadczających przemocy
w  rodzinie i stosujących przemoc w rodzinie.

 • : 10:00 – 12:00 – wręczenie kobietom białych róż jako symbol sprzeciwu wobec przemocy stosowanej wobec kobiet – pracownicy socjalni razem z Policją oraz kolportaż ulotek skierowanych do osób doświadczających przemocy – pracownicy socjalni i Policja, ulice miasta Tarnowa, przypinanie białych wstążek oraz kolportaż na ulicach miasta Tarnowa ulotek skierowanych do osób stosujących przemoc, zachęcających do pracy nad sobą – pracownicy socjalni i dzielnicowi;
 • : 9:00 – 12:00 – dyżur prawnika – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Graniczna 8A, pok. 15;
 • : 8:00 – 10:00 – dyżur psychologa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Graniczna 8A, pok. 8;
 • : 11:00 – 15:00 – dyżur pedagoga – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Tarnowie, ul. Goslara 5, pok. 16;
 • 9:00 – 16:00dyżur „osoby pierwszego kontaktu”, Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego,
  ul. Krakowska 13/10;
 • 16.00 – 19.00 – warsztaty Na imię mam Pięknadla pań, które doświadczyły przemocy oraz ich przyjaciółek, Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  i Wsparcia Ofiar Przemocy, ul. Szarych Szeregów 1.

 

27.11.2019 r. – Działania kierowane do specjalistów pomagającym osobom uwikłanym
w zjawisko przemocy w rodzinie oraz działania profilaktyczne kierowane                 do mieszkańców miasta Tarnowa
.

 • : 8:00 – 15:00 – szkolenie dla przedstawicieli służb realizujących ustawę
  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „KomuKomunikacja?”

– prowadzący:  pani Małgorzata Charaszkiewicz – certyfikowany międzynarodowy trener komunikacji transformującej, master coach familly &couples ICI .Doświadczony trener i coach oraz pan Marcin Pawłowski – mediator
i negocjator prowadzący swą działalność wśród rodzin, prowadzi zajęcia dla mężczyzn i kobiet, którzy doświadczyli przemocy domowej;

 • : 13:30 – 15:30 dyżur psychologa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Graniczna 8A, pok. 8;
 • : 11:00 – 15:00 dyżur pedagoga – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Goslara 5, pok. 16;
 • 13:00 – 20:00dyżur „osoby pierwszego kontaktu”, Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego,
  ul. Krakowska 13/10.

 

28.11.2019 r. – Działania profilaktyczne kierowane do mieszkańców miasta a przede
wszystkim do młodzieży z tarnowskich szkół.

 • 10.00trening uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie
  z Reprezentacją Piłki Ręcznej grającą w Superlidze GRUPA AZOTY Tarnów;
 • : 9:00 – 12:00 dyżur prawnika – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Goslara 5;
 • : 13:30 – 15:30 dyżur psychologa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Graniczna 8A, pok. 8;
 • : 8:00 – 12:00 dyżur pedagoga – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Goslara 5, pok. 16;
 • 10:00 – 17:00dyżur „osoby pierwszego kontaktu”, Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego,
  ul. Krakowska 13/10.

 

29.11.2019 r.zakończenie Kampanii

 • : 10:00 – 14:00 – konferencja  pn. „KomuKomunikacja?” –  Pałac Młodzieży ul. Piłsudskiego 24;

Gość konferencji: pani Małgorzata Charaszkiewicz – certyfikowany międzynarodowy trener komunikacji transformującej, master coach familly &couples ICI .Doświadczony trener i coach oraz pan Marcin Pawłowski – mediatori negocjator prowadzący swą działalność wśród rodzin, prowadzi zajęcia dla mężczyzn i kobiet, którzy doświadczyli przemocy domowej

 • : 13:30 – 15:30 dyżur psychologa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Graniczna 8A, pok. 8;
 • 9:00 – 16:00dyżur „osoby pierwszego kontaktu”, Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego,
  ul. Krakowska 13/10.

Przez cały tydzień Kampanii w szkołach na terenie Tarnowa odbywać się będą  zajęcia profilaktyczne dotyczące zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy
w rodzinie obejmujące:

 • zajęcia wychowawczo – profilaktyczne;
 • audycje radiowe przez szkolny radiowęzeł;
 • prezentacja multimedialna;
 • pogadanki i prelekcje z pedagogami, psychologami, przedstawicielami Policji, wychowawcami klas;
 • debata szkolna nt. zjawiska przemocy;
 • opracowanie gazetek szkolnych na temat przemocy i sposobów jej przeciwdziałania adresowanych do uczniów i rodziców;
 • dystrybucja ulotek i plakatów związanych z Kampanią „Biała Wstążka” oraz zjawiskiem przemocy;
 • przygotowanie słodkich upominków dla mieszkańców Miasta Tarnowa;
 • warsztaty i prelekcja filmu na temat przemocy;
 • warsztaty plastyczne związane z tematyką przemocy;
 • quiz sprawdzający wiedzę z zakresu tematyki przemocy;
 • spotkania z rodzicami uczniów oraz indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych;
 • Przypinanie białych wstążek, włożenie białego stroju przez uczniów i nauczycieli jako wyraz sprzeciwu wobec przemocy;
 • konkurs plastyczny „Jesteśmy pozytywni”;
 • Happening szkolny.

Wydarzenia towarzyszące całemu tygodniowi Kampanii „Biała Wstążka”:

18.11.2019 r. – 29.11.2019 r. –  zajęcia profilaktyczne dla uczniów z tarnowskich szkół           prowadzone przez przedstawicieli Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Tarnowie

25.11.2019 r. – 29.11.2019 r. – dni otwarte w Tarnowskim Ośrodku Interwencji        Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy (informacje dla osób, rodzin, instytucji)

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Kampanii Białej Wstążki
oraz do skorzystania z dostępnej oferty !

Post Author: kadr