„Co to jest ponowoczesność?”- dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ

Tarnów 10 maja 2019

Próbę odpowiedzi na pytanie „Co to jest ponowoczesność?”, podjął dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ, podczas wykładu otwartego w Czytelni Naukowej MBP w Tarnowie. Wydarzenie odbywało się w w ramach ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Wykład ciekawy, pasjonujący, bo też temat stanowił nie tylko kwestię poglądu filozoficznego, lecz w dużej mierze był realistycznym spojrzeniem i odniesieniem się do stanu współczesnej kultury oraz cywilizacji. Trudny temat, podany jasno bez myślowego chaosu, czytelny i zachęcający do słuchania oraz refleksji. To jest zresztą charakterystyczne w wykładach prof. Michała Nawrockiego – trzeba myśleć i twórczo podążać za jego przekazem.

 

 

Post Author: kadr