Propozycje zmian cen biletów komunikacji miejskiej w Tarnowie…

Tarnów 24 kwietnia 2019
 
Opracowany został projekt zmian cen biletów tarnowskiej komunikacji miejskiej. Zakłada on uatrakcyjnienie oferty dla stałych pasażerów tarnowskich autobusów poprzez obniżenie cen biletów okresowych i wydłużenie czasu ich obowiązywania, przy jednoczesnym podniesieniu ceny biletu jednorazowego. Ma to m.in. zachęcić do korzystania z miejskiej komunikacji większą liczbę tarnowian. Projekt trafi do radnych, którzy podczas majowej sesji podejmą ostateczną decyzję o jego wprowadzeniu w życie. Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany, wejdzie w życie 1 lipca.
Projekt zakłada dość istotną obniżkę cen biletów okresowych, co ma zachęcić tarnowian do ich zakupu i w większym niż dotychczas zakresie korzystanie z oferty komunikacji publicznej. Proponowana jest likwidacja biletów okresowych na dwie linie wraz z pozostawieniem biletów okresowych na jedną linię oraz na sieć linii. Zamiast biletów 5-miesięcznych wprowadzono bilety okresowe 6-miesięczne. Dla użytkowników biletów okresowych projekt taryfy przewiduje obniżenie cen średnio o około 8,9%. Jako dodatkowy rodzaj biletu projekt przewiduje nowy bilet okresowy na 12 miesięcy.
Pojawi się nowy rodzaj biletu okresowego jednomiesięcznego dla uczniów tarnowskich szkół podstawowych i szkół działających na terenie gmin, z którymi Gmina Miasta Tarnowa zawarła porozumienia o wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Cena takiego biletu okresowego wynosić ma tylko 10 zł.
Nowa taryfa zakłada likwidację biletów czasowych 15- minutowych oraz wprowadzenie tylko jednego rodzaju biletów ulgowych stanowiących 50% ceny biletu normalnego dla wszystkich rodzajów biletów papierowych oraz biletów w tzw. elektronicznej taryfie odległościowej. Dla obecnych użytkowników biletów ulgowych lokalnych w większości rodzajów biletów oznacza to obniżkę cen.
W przypadku biletów elektronicznych w tzw. taryfie odległościowej dla obecnych użytkowników biletów normalnych i ulgowych ustawowych nowa taryfa przewiduje średni wzrost cen o około 15 proc. Natomiast dla użytkowników biletów elektronicznych ulgowych w taryfie odległościowej nowy cennik spowoduje średnie zmniejszenie cen o ponad 22 proc. w odniesieniu do obecnych rodzajów biletów ulgowych lokalnych.
Cena jednorazowego biletu papierowego normalnego wzrośnie z 2,40 zł do 3,20 zł, biletu ulgowego do 1,60 zł. Przypomnieć należy, iż dotychczasowa cena była jedną z najniższych w Polsce, obowiązywała od 2015 roku, gdy nastąpiła obniżka ceny biletu normalnego z kwoty 3 zł i ulgowego z 2 zł.
Projektodawcy nowej taryfy zakładają, iż przyrost liczby zakupionych biletów w grupie tzw. odległościowych nie będzie mniejszy niż 20 proc., a w grupie biletów okresowych nie mniejszy niż 5 proc. Jeżeli radni zaakceptują taryfę i wejdzie ona w życie 1 lipca pozwoli to zwiększyć wpływy ze sprzedaży biletów o około 546 tys. zł w porównaniu z rokiem 2018.
W tym miejscu przypomnieć warto, iż z budżetu miasta w ubiegłym roku dołożono do komunikacji publicznej ponad 22 mln zł, czyli tarnowianom sfinansowano około 70 proc. faktycznej wartości każdego zakupionego biletu.
* * *
 
PROPONOWANE CENNIKI NOWEJ TARYFY UMIESZCZONE SĄ NA KOŃCU TEGO MATERIAŁU
 
 
Po wycofaniu z eksploatacji starych jelczy tarnowianie mają obecnie do dyspozycji jeden z najnowocześniejszych taborów autobusowych dla potrzeb komunikacji publicznej w Polsce. Autobusy nie tylko są monitorowane, ale również „mówią”, wyświetlają na cyfrowych ekranach różne informacje, przebieg trasy, można w nich naładować telefony komórkowe…
W latach 2017-2018 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zakupiło 40 nowoczesnych autobusów, które od października 2017 roku sukcesywnie wprowadzane były do eksploatacji i obecnie już wszystkie jeżdżą po tarnowskich ulicach. Wydano na ten cel ponad 38 mln 734 tys. zł, aż 31 mln 240,7 tys. zł z tej kwoty to dofinansowania przyznane przez Unię Europejską.
Większość nowych autobusów jest niskopodłogowych, mają rozkładane rampy wjazdowe dla osób niepełnosprawnych, klimatyzację, monitoring i cyfrowy system obsługi pasażera. Tenże składa się z trzech zewnętrznych wyświetlaczy, jednego wewnętrznego, zapowiadane głosowo są kolejne przystanki, a dzięki gniazdom USB udostępnionych pasażerom można podładować telefon komórkowy. Każdy autobus wyposażony jest kamery monitoringu, z których obraz ma na swoim wyświetlaczu kierowca i jest on też przekazywany do centrum zarządzania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – to dla bezpieczeństwa pasażerów. Nagrania ewentualnych incydentów mogą być łatwo odtworzone w celu szczegółowego poznania ich przebiegu.
Tarnowskie autobusy sukcesywnie są wyposażane w kamery cofania i cały tabor będzie miał te urządzenia. Wszędzie będzie działał również system liczenia pasażerów, przekazujący na bieżąco do Zarządu Dróg i Komunikacji dane o wykorzystaniu autobusów. Istotną nowinkę będzie też zintegrowanie autobusów z już tworzonym Inteligentnym Systemem Transportowym.
 
PROPONOWANE CENNIKI
Bilety w formie papierowej lub zakupione za pośrednictwem telefonu komórkowego:
a) jednorazowe ważne na jednej linii lub 30-minutowe ważne na różnych liniach:
– normalne – 3,20 zł,
– ulgowe – 1,60 zł;
b) czasowe 60-minutowe ważne na różnych liniach:
– normalne – 4,60 zł,
– ulgowe – 2,30 zł;
c) jednorazowe ważne na jednej linii lub 30-minutowe ważne na różnych liniach, dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny:
– normalne – 1,00 zł,
– ulgowe – 0,50 zł;
d) 5-przejazdowe (karnety) ważne na jednej linii:
– normalne – 14,00 zł,
– ulgowe – 7,00 zł;
e) 5-przejazdowe (karnety) ważne na jednej linii, dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny:
– normalne – 4,00 zł,
– ulgowe – 2,00 zł;
2) bilety elektroniczne odległościowe dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji premium, opłacane na podstawie ilości i lokalizacji przejechanych przystanków, liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu:
a) przejazd do trzech przystanków:
– normalne – 1,50 zł,
– ulgowe – 0,75 zł;
b) przejazd od 4 do 8 przystanków:
– normalne – 1,90 zł,
– ulgowe – 0,95 zł;
c) przejazd od 9 do 16 przystanków:
– normalne – 2,30 zł,
– ulgowe – 1,15 zł;
d) przejazd od 17 do 25 przystanków:
– normalne – 2,70 zł,
– ulgowe – 1,35 zł;
e) przejazd powyżej 25 przystanków:
– normalne – 3,20 zł,
– ulgowe – 1,60 zł;
f) przesiadkowe – w których należność naliczana jest wtedy, gdy przejazd następnym autobusem rozpocznie się w ciągu 15 minut od zarejestrowania wyjścia w poprzednim autobusie:
– normalne – 1,40 zł,
– ulgowe – 0,70 zł;
3) bilety elektroniczne odległościowe dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji standard, opłacane na podstawie ilości i lokalizacji przejechanych przystanków, liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu:
a) przejazd do trzech przystanków:
– normalne – 1,80 zł,
– ulgowe – 0,90 zł;
b) przejazd od 4 do 8 przystanków:
– normalne – 2,30 zł,
– ulgowe – 1,15 zł;
c) przejazd od 9 do 16 przystanków:
– normalne – 2,60 zł,
– ulgowe – 1,30 zł;
d) przejazd od 17 do 25 przystanków:
– normalne – 3,00 zł,
– ulgowe – 1,50 zł;
e) przejazd powyżej 25 przystanków:
– normalne – 3,20 zł,
– ulgowe – 1,60 zł;
f) przesiadkowe – w których należność naliczana jest wtedy, gdy przejazd następnym autobusem rozpocznie się w ciągu 15 minut od zarejestrowania wyjścia w poprzednim autobusie:
– normalne – 1,70 zł,
– ulgowe – 0,85 zł.

Ireneusz Kutrzuba
Rzecznik prasowy prezydenta Tarnowa
Z-ca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej UMT

Post Author: kadr