Czy miejskie autobusy pojadą do kolejnych gmin…?

Tarnów 2 kwietnia 2019

Tarnowski Zarząd Dróg i Komunikacji zaoferował gminom z aglomeracji tarnowskiej świadczenie usług przewozowych. Teraz miejskie autobusy obsługują trzy gminy – Pleśną, Lisią Górę i gminę Tarnów – Sądzę, że potencjał Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego może być jeszcze bardziej intensywnie wykorzystany – podkreślał prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela.
Podczas dzisiejszego roboczego spotkania z wójtami i burmistrzami gmin aglomeracji, które odbyło się w Urzędzie Miasta Tarnowa, prezydent Roman Ciepiela zadeklarował, że Tarnów mógłby koordynować informacje dla pasażerów, obejmujące również rozkłady jazdy prywatnych przewoźników i zrównać taryfy przewozów bez względu na strefę. To oznaczałoby jednakowe koszty dla wszystkich gmin. – Przygotowujemy się również do zmiany taryfy cenowej. Uprzywilejowane będą bilety okresowe, których ceny najprawdopodobniej zostaną obniżone, żeby zachęcić pasażerów do korzystania z nich – mówił prezydent Tarnowa. Artur Michałek, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji przypomniał, że tarnowska komunikacja miejska ma już ponad stuletnią tradycję i poinformował, jak w ostatnim czasie na lepsze zmieniły się jej standardy. Tylko w zeszłym roku Tarnów kupił 35 nowych, komfortowych autobusów, monitorowanych, klimatyzowanych i dostępnych dla niepełnosprawnych. Tarnowskie MPK ma łącznie 95 pojazdów, z czego zdecydowana większość jest wyposażone w najwyższej klasy silniki ekologiczne Euro 6. Jeszcze na początku lat 90-tych ubiegłego wieku tarnowskie autobusy miejskie obsługiwały wiele sąsiednich gminy, a siatka połączeń była bardzo gęsta. – Chcielibyśmy, żeby rozwój naszej komunikacji publicznej był dynamiczny. Jesteśmy otwarci na współpracę – podkreślał Artur Michałek.
Dyskusję zdominowała kwestia cen usług, świadczonych gminom przez tarnowskie MPK. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł, pytał o możliwość obniżenia stawki, wynoszącej obecnie 7,60 złotego za wozokilometr, poprzez rozbicie jej na koszty eksploatacyjne i inwestycyjne, które powinny być tylko po stronie właściciela spółki, czyli miasta. W odpowiedzi prezydent Tarnowa poinformował, że za inwestycjami stoją koszty, ponoszone przez miasto. Padły też głosy, że kwota za wozokilometr nie jest wygórowana. Włodarze gmin zgodnie podkreślali również, że z racji wysokiej jakości usług przewozowych i komfortu pojazdów, miejskie autobusy, wygodne i dostosowane do potrzeb matek z dziećmi oraz osób starszych i niepełnosprawnych byłyby chętnie widziane przez mieszkańców, korzystających z prywatnych busów, jednak sednem sprawy są pieniądze. Na zawarcie ewentualnych porozumień pomiędzy Tarnowem a ościennymi gminami zgodę wydać muszą rady gmin. Tadeusz Bąk, burmistrz miasta i gminy Wojnicz zadeklarował, że będzie rekomendował radzie gminy przyjęcie zaproponowanego przez Tarnów rozwiązania. – Byłoby to z korzyścią dla mieszkańców – mówił. Również Marta Herduś, burmistrz miasta i gminy Żabno stwierdziła, że propozycja Tarnowa może być istotna dla mieszkańców, jednak o jej podjęciu przesądzą koszty. Po zakończeniu spotkania pani burmistrz została odwieziona do Żabna miejskim autobusem. Przejazd miał charakter testowy i posłużył sprawdzeniu czasu przejazdu, może też pomóc w ewentualnym wyborze trasy czy możliwych przystanków.

Info: Daniela Motak

Foto: Lidia Jaźwińska

Czy miejskie autobusy pojadą do kolejnych gmin…?

STUDIO KADR…Tarnów 2 kwietnia 2019. Konferencja prasowa…Tarnowski Zarząd Dróg i Komunikacji zaoferował gminom z aglomeracji tarnowskiej świadczenie usług przewozowych. Teraz miejskie autobusy obsługują trzy gminy – Pleśną, Lisią Górę i gminę Tarnów – Sądzę, że potencjał Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego może być jeszcze bardziej intensywnie wykorzystany – podkreślał prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela.Cała relacja na portalu: www.niezaleznyserwiskadr.com.pl

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR Wtorek, 2 kwietnia 2019

Obraz może zawierać: niebo i na zewnątrz
Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, dziecko i na zewnątrz
Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją i na zewnątrz
Obraz może zawierać: na zewnątrz

Post Author: kadr