Tarnowskie Synagogi…

Tarnów 29 maja 2018.

Konferencja prasowa na temat 110 rocznicy oddania do użytku Synagogi Nowej Jubileuszowej w Tarnowie, której jedyny ocalały fragment jest dzisiaj pomnikiem pamięci masowej zagłady tarnowskich Żydów.

Organizatorzy Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, przedstawili projekt upamiętnienia tej rocznicy, a równocześnie przypomnienia miejsc, w których znajdowały się inne tarnowskie synagogi.

Synagoga Nowa zwana Jubileuszową

Największą, najpiękniejszą bóżnicą tarnowską była Synagoga Nowa. Stała na rogu ulic Nowej i Folwarcznej (dziś Waryńskiego) i wraz z katedrą i ratuszem górowała nad innymi budynkami. Zwana była też Jubileuszową, a w pełnym brzmieniu Synagogą im. Franciszka Józefa I, gdyż poświęcono ją w dzień urodzin cesarza – 18 sierpnia 1908 r., a zarazem w 60. rocznicę jego panowania.

Długie przygotowania

Grunt pod nową synagogę gmina zakupiła już w 1844 r. W tym czasie bowiem (stan na 1830 r.) było w Tarnowie już 1200 Żydów. Znaczny wzrost ludności żydowskiej nastąpił w drugiej połowie XIX w., kiedy jej liczba zwiększyła się ponad dwukrotnie (1869 r.). Powstawały wówczas mniejsze bóżniczki w różnych zakątkach starej i nowej (na Zawalu) dzielnicy żydowskiej.

TARNOWSKIE SYNAGOGI – cz.1

STUDIO KADR NA ŻYWO…Tarnów 29 maja 2018. W kawiarni "Kosher Cafe" przy ul. Wałowej, odbyła się konferencja prasowa dotycząca 110 rocznicy oddania do użytku Synagogi Nowej Jubileuszowej w Tarnowie, której jedyny ocalały fragment jest dzisiaj pomnikiem pamięci masowej zagłady tarnowskich Żydów. Organizatorzy Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, przedstawili projekt upamiętnienia tej rocznicy, a równocześnie przypomnienia miejsc, w których znajdowały się inne tarnowskie synagogi – Adam Bartosz, Janusz Bogacz.

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR 29 maja 2018

TARNOWSKIE SYNAGOGI – Adam Bartosz – cz.2

STUDIO KADR NA ŻYWO …Tarnów 29 maja 2018. W kawiarni "Kosher Cafe" przy ul. Wałowej, odbyła się konferencja prasowa dotycząca 110 rocznicy oddania do użytku Synagogi Nowej Jubileuszowej w Tarnowie, której jedyny ocalały fragment jest dzisiaj pomnikiem pamięci masowej zagłady tarnowskich Żydów.O TARNOWSKICH SYNAGOGACH opowiada Adam Bartosz.

Opublikowany przez Niezależny Serwis Informacyjny KADR 29 maja 2018

Post Author: kadr