Wicemarszałek Stanisław Sorys gościem Studia KADR…

Tarów 16 lutego 2018.O tym jakie zadania i wyzwania stoją przed Małopolską w 2018 roku i wielu innych sprawach mówił Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys –  gość  Studia KADR NA ŻYWO

 

Post Author: kadr