Podsumowano konkurs „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2017 – Mamy moc pomagania”…

Konkurs ,,Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2017 – Mamy moc pomagania”, którego celem jest nie tylko wyróżnienie aktywnych pracowników socjalnych z Małopolski, ale także promowanie ich osiągnięć w regionie oraz wzmacnianie prestiżu zawodu podsumowano.

Tytuł Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku 2017 w kategorii Animacja otrzymała Pani Dorota Głowacka-Prus z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Laureatka została nagrodzona za realizację pracy socjalnej w różnych obszarach wymagających wsparcia (obecnie koordynuje projekt socjalny „Wspólny czas” dedykowany rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, współprowadzi warsztaty tematyczne z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie) oraz ponadprzeciętną aktywność w działalności na rzecz społeczności lokalnej (przygotowuje projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie).

W kategorii Animacja honorowe wyróżnienie zostało przyznane Pani Annie Tomaszkiewicz-Gorgosz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, która została doceniona za umiejętność doboru właściwych narzędzi pracy socjalnej w środowisku lokalnym na rzecz podopiecznych (prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością), wpisujących się w założenia regionalnej polityki społecznej ukierunkowanej na wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych.

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie odbyła się podczas konferencji „Na drodze do skutecznych i efektywnych działań/ rozwiązań. Podejście strategiczne w pomocy społecznej”, której celem było zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych jako efektywnego narzędzia dokonywania zmiany społecznej.
Podczas konferencji poruszono zarówno kwestie związane z planowaniem działań strategicznych – konstruowaniem lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, jak i podjęto się analizy narzędzi służących operacjonalizacji zawartych w niej celów.

Organizowana już po raz siódmy przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie konferencja, na stałe wpisała się w mapę wojewódzkich wydarzeń dedykowanych kadrze systemu pomocy i integracji społecznej. W konferencji wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz domów pomocy społecznej.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Pani Elżbiety Rafalskiej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pana Jacka Krupy – Marszałka Województwa Małopolskiego.

Źródło:Biuro Prasowe UMWM

Post Author: kadr