VI edycja Kampanii „Biała Wstążka”…..

Już za tydzień 27 listopada 2017 rusza kolejna VI edycja Kampanii „BIAŁA WSTĄŻKA”….

AMBASADOREM KAMPANII jest WOJCIECH KLICH – tarnowski muzyk, gitarzysta, „człowiek orkiestra”, związany z działalnością na rzecz nie tylko promocji kultury, ale także na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy.

Kampania trwać będzie od 27 listopada do 1 grudnia 2017. 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

Dzień Pierwszy: Inauguracja
27.11.2017 r.
• Uroczysta Inauguracja Kampanii: Sala Lustrzana, godzina: 10:00 – 11:30 – uroczystość z udziałem Władz Miasta Tarnowa, przedstawicieli oświaty, kultury, ludzi biznesu i innych instytucji,
• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Tarnowie – prelekcja nt. zjawiska przemocy w rodzinie oraz jego skutków w funkcjonowaniu psychospołecznym – prowadzą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie,
• Przedszkole publiczne Nr 15 – zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 15.
• Przedszkole publiczne Nr 19 – warsztaty tematyczne dot. zjawiska przemocy w rodzinie. Warsztaty prowadzić będą pracownicy Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy,
• Klub Integracji Międzypokoleniowej „Lumen”, godz 16.30 – warsztaty dla dzieci i młodzieży „Przemoc oczami dziecka”. Spotkanie prowadzić będzie mgr teologii Panią Emilię Mrzygłód,
• Zespół Szkół Budowlanych – w dniach od 27.11.2017r. do 1.12.2017r. zostanie przygotowana wystawa okolicznościowa zebranych prac plastycznych wraz z audycją muzyczno – słowną dotyczącą Kampanii,
• Komunikacja miejska – plakaty,
• Informacja w mediach lokalnych przez cały okres trwania Kampanii.

Dzień Drugi: Działania kierowane do osób doświadczających przemocy w rodzinie
28.11.2017 r.
• Dyżur psychologa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie,
ul. Graniczna 8A, godzina: 8:00 – 12:00
• Dyżur pedagoga/specjalisty psychoterapii i uzależnień – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Graniczna 8A, godzina: 12:00 – 15:00
• Dyżur prawnika – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie,
ul. Graniczna 8A, godzina: 9:00 – 12:00
• Wręczenie kobietom białych róż, jako symbol sprzeciwu wobec przemocy stosowanej wobec kobiet oraz kolportaż ulotek skierowanych do osób doświadczających przemocy – pracownicy socjalni i dzielnicowi – ulice miasta Tarnowa, w godzinach 10.00 – 12.00
• Przedszkole Publiczne Nr 34, godz. 16.00 – „Uniwersytet dla Rodziców” – spotkanie dla rodziców tarnowskich przedszkoli poświęcone zagadnieniu: „Bezpieczeństwo małego dziecko we współczesnej rzeczywistości”. Spotkanie prowadzi asp. szt. Agnieszka Seyrlhuber – Komenda Miejska Policji.
• Przedszkole Publiczne Nr 15 – zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 15.
• Zespół Szkół Budowlanych – podczas ogólnych zebrań z rodzicami przekazane będą ulotki informacyjne dotyczące przeciwdziałania przemocy oraz dane o instytucjach wspomagających rodziny,

Dzień Trzeci: Działania kierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie
29.11.2017 r.
• Dyżur pedagoga/specjalisty psychoterapii i uzależnień – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Graniczna 8A, godzina: 8:00 – 12:00
• Kolportaż ulotek skierowanych do osób stosujących przemoc, zachęcających do pracy nad sobą – pracownicy socjalni i dzielnicowi – ulice miasta Tarnowa, w godzinach 10.00 – 12.00.
• Przedszkole Publiczne Nr 34, godz. 16.00 – spotkanie dla rodziców tarnowskich przedszkoli poświęcone zagadnieniu: „Symptomy dziecka krzywdzonego”. Spotkanie poprowadzi Pani Agnieszka Lorenowicz – nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 34.
• Stowarzyszenie „Siemacha” – spotkanie informacyjno – edukacyjne dla rodziców z psychologiem Ośrodka,
• Zespół Szkół Niepublicznych – zajęcia edukacyjne dla uczniów z zakresu tematyki przemocy w rodzinie. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie,
• Przedszkole publiczne Nr 15 – zabawy i ćwiczenia dla rodziców i dzieci z wykorzystaniem elementów metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
Dzień Czwarty: Działania profilaktyczne kierowane do mieszkańców miasta a przede wszystkim do młodzieży z tarnowskich szkół
30.11.2017 r.
• Szkolenie dla specjalistów zajmujących się procedurą Niebieskie Karty – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Goslara 5, pok. 15, godzina: 08:00– 14:00,prowadzący: Jolanta Zmarzlik – pracownik Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje).
• Dyżur pedagoga/specjalisty psychoterapii i uzależnień – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Graniczna 8A, godzina: 12:00 – 15:00
• Dyżur prawnika – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie,
ul. Goslara 5, godzina: 9:00 – 12:00
• Dyżur psychologa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie,
ul. Graniczna 8A, godzina:8:00 – 12:00
• Przedszkole Publiczne Nr 34, godz.10.00- Quiz skierowany do dzieci tarnowskich przedszkoli oraz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1. Podczas spotkania dzieci z grupy teatralnej z Przedszkola Nr 34 przedstawią scenki pantomimiczne przedstawiające zagrożenia dla dzieci.
• Przedszkole Publiczne Nr 15 – turniej sportowy „Stop przemocy – walcz i zwyciężaj”.
• Przedszkole Publiczne Nr 15 – Korowód Niebieskiego Balonika – STOP Przemocy” – marsz rodziców i przedszkolaków ulicami osiedla Tarnów – Krzyż.
• Klub Integracji Międzypokoleniowej „Lumen”, godz. 18.00 spotkanie adresowane dla rodziców i wychowawców pn. „ Przemoc ma twarz”. Spotkanie prowadzone będzie przez mgr psychologii – Panią Magdalenę Piróg,

Dzień Piąty: Zakończenie Kampanii
01.12.2017 r.
• Konferencja podsumowująca tydzień Kampanii „Biała Wstążka” pn; „Nie ma dzieci – są ludzie…” /Janusz Korczak/, Pałac Młodzieży w Tarnowie, godzina: 10.00 – 14.00.
Gość konferencji:
Jolanta Zmarzlik – Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem
w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikat superwizora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Jest wykładowcą na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

• W trakcie całego tygodnia kampanii „Biała Wstążka” wplacówkach oświatowych na terenie Tarnowa, prowadzone będą akcje dotyczące zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie obejmujące:
 zajęcia wychowawczo – profilaktyczne;
 audycje radiowe przez szkolny radiowęzeł;
 pogadanki i prelekcje z pedagogami i psychologami;
 opracowanie gazetek szkolnych na temat przemocy i sposobów jej przeciwdziałania adresowanych do uczniów i rodziców;
 konkursy plastyczne;
 wystawy szkolnych prac;
 warsztaty i prelekcja filmu na temat przemocy;
 spotkania z rodzicami uczniów;
 zajęcia sportowe
 happeningi

W ramach Kampanii „Białej Wstążki” pracownicy Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy zaplanowali:
• przeprowadzenie zajęć warsztatowych z dziećmi w tarnowskich placówek oświatowych,
• dwudniowe szkolenie dla Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego
w Tarnowie,
• szkolenie dla specjalistów zajmujących się procedurą Niebieskie Karty

Pracownicy Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie poprowadzą spotkania w Świetlicach Środowiskowych na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przekażą ulotki informacyjne dotyczące miejsc w których osoby uwikłane w przemoc mogą uzyskać pomoc.

Przez cały czas trwania Kampanii „Biała Wstążka” będzie możliwość umówienia się do psychologa i prawnika na indywidualną konsultację w Fundacji im. Jana Hetmana Tarnowskiego. 
Godziny dyżurów: Poniedziałek – Piątek 9.00 – 16.00
Sobota 9.00 – 13.00

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Kampanii Białej Wstążki oraz skorzystania z dostępnej oferty !

Post Author: kadr