Tadeusz Koniarz – tarnowski fotoreporter znów wśród najlepszych…

W Warszawie 4 lutego 2017 odbyła się gala II edycji konkursu „FOTOREPORTER ROKU 2016”. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Fotoreporterów. Podczas gali zaprezentowano najlepsze fotografie 2016 roku, które oceniało jury w składzie: Monika Szewczyk, Joanna Kinowska, Marek Knap, Zbigniew Furman, Artur Pawłowski i Cezary Sokołowski. W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyło 49 fotografów, a zaprezentowane fotografie były na wysokim poziomie artystycznym. W finale konkursu  znalazł się Tadeusz Koniarz i jego „Zaczarowana Galeria” w kategorii „FOTORAPORT POLSKA”.

Zaczarowana Galeria – to wystawa, która dokumentuje życie Barbary i Tadeusza Buczyńskich nieprofesjonalnych artystów
z Pacanowa, zarówno pod kątem ich twórczości artystycznej, życia codziennego jak i związków emocjonalnych zachodzących
między nimi. To niczym piękna saga o ludziach oraz ich życiu,  pisana nie słowem lecz obrazem fotografii, która  oddaje najcenniejsze  ich wartości i piękno. W zaprezentowanych fotografiach widać znakomity warsztat pracy Tadeusza Koniarza, nie tylko od strony technicznej, ale nade wszystko od strony wnikliwości i bystrości zawartych na fotografiach treści.

Tadeusz Koniarz, kolejny raz udowodnił, że należy do grona najlepszych fotoreporterów. To jego osobista praca i satysfakcja,
za co należą się mu serdeczne słowa uznania i gratulacje. Warto też podkreślić, iż jest on niewątpliwym „ambasadorem Tarnowa”.

Foto:udostępnione dla KADRU przez T.Koniarza.

Post Author: kadr