XXXII ZŁAZ PATRIOTYCZNO-TURYSTYCZNY ŁOWCZOWEK 2021…

Za nami kolejny 32. Złaz Potriotyczn0 – Turystyczny Łowczówek 2021. To ważne dla regionu wydarzenie. Pamięć i historia. Podczas złazu uczestnicy poznają historię Bitwy pod Łowczówkiem i I wojny światowej, biorą też  udział w uroczystym apelu oddając hołd walczącym za Niepodległą Polskę. Organizator PTTK Tarnów. #PTTKtarnów #XVILoTarnów #Historiaitradycja #Łowczówek2021