W Tarnowie żłobek dla wszystkich chętnych…

Miasto prowadzi obecnie sześć żłobków, w których jest 461 miejsc dla najmłodszych tarnowian. To wystarczająca liczba, aby wszyscy chętni znaleźli miejsce, ale władze miejskie chcą, aby miejsca te „zbliżyć” do rejonów o największej gęstości zaludnienia, stąd pomysł budowy nowego żłobka na osiedlu Westerplatte. W 2015 r. w ramach rządowego programu „Maluch” miasto wystarało się dotacje […]

Kiedy dzieci bedą mogły uczęszczać do przedszkoli i żłobków….

W ostatnim tygodniu tego miesiąca, począwszy od poniedziałku 25 maja, sukcesywnie otwierane będą publiczne przedszkola i żłobki w Tarnowie. Ich otwarcie nastąpi przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra zdrowia. Wytyczne te zakładają, że w grupie przebywać może do 12 dzieci (w uzasadnionych przypadkach liczba ta może być zwiększona do 14). Powinny one przebywać […]

OTWARTE ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA I PYTANIA….PRZEMYŚLANE CZY NIEPRZEMYŚLANE DECYZJE….JAKIE BĘDĄ ICH SKUTKI….

Czy dzieci zostały wystawione na pierwszy front walki z koronawirusem i dlaczego? Czy placówki – żłobki i przedszkola są na to przygotowane? Kto weźmie odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i całego personelu? I w końcu czy rodzice mogą spokojnie powierzyć im swoje dzieci, bez obaw o ich zdrowie i swoje własne? Przecież tu spotkają się […]