Tarnowska Liga Debatancka z udziałem drużyn ZSME i ZST w Tarnowie…

Tarnów 6 marca 2017 – Pałac Młodzieży – Tarnowska Liga Debatancka  z udziałem zespołów ZSME vs ZST.  Teza w dyskusji: „Porozumienia mińskie zrodzą podobne konsekwencje jak układ monachijski”.  Uczniowie ZSME  reprezentowali stronę PROPOZYCJI, uczniowie ZST stronę OPOZYCJI.Debatę rozpoczął i prowadził Marszałek Andrzej Mróz, zaś oceniała LOŻA EKSPERTÓW. Promotorem i głównym organizatorem TLD jest Marcin Lewandowski, […]

Tarnowska Liga Debatancka

Tarnów 13 stycznia 2017 – Pałac Młodzieży – Debata z udziałem V LO vs IV LO w Tarnowie.  Jej zadaniem była dyskusja nad  tezą: „W prawie czy bezprawiu jednak to moja Ojczyzna”.  Uczestnikami debaty byli obrońcy tezy – drużyna Propozycji IV LO w Tarnowie oraz jej przeciwnicy – drużyna Opozycji V LO w Tarnowie. W […]