Otwarcie „Rodzinnego Domu Seniora….

”Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jego wykonawcą jest: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie ulica Kochanowskiego 32. Placówka zapewnia dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w wieku 60+, całkowicie bezpłatnie (dla 30 osób). Jest bardzo dobrze wyposażona i dostosowana do potrzeb osób starszych, gwarantując […]

O SENIORACH Z SENIORAMI…

  Z całą pewnością, sytuacja osób starszych w Polsce uległa w ostatnich latach dość dużym przemianom. Świadczy o tym chociażby rozwój instytucji, wyspecjalizowanych w świadczeniu rozmaitych usług tej właśnie grupie. Pojawiają się nowe oferty współpracy, integracji pokoleniowej. O seniorach mówi się z seniorami. Przykładem takich działań było spotkanie TRS z dyrekcją CSM. 3 czerwca 2019. […]

KARTA TARNOWSKIEGO SENIORA….

  437 osób otrzymało w ubiegłym roku Kartę Tarnowskiego Seniora, uprawniającą do ulg i zniżek przy korzystaniu z miejskich instytucji oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych. W opublikowanym właśnie „Raporcie o stanie miasta” Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w 2018 roku odnotował ponad 7,1 tysiąca ulgowych wejść z użyciem karty. W ubiegłym roku Gmina […]

WIELKANOCNE KLIMATY W „ZIELONEJ PRZYSTANI”…

Tarnów 19 kwietnia 2019 W tarnowskim ŚDS „Zielona Przystań” panują iście wielkanocno-wiosenne klimaty. Świąteczne dekoracje przygotowane przez uczestników wraz z panią Dorotą z pracowni plastycznej oraz Panią Martę z pracowni umiejętności społecznych witają przy wejściu wszystkich chcących odwiedzić placówkę. Pracownia edukacyjno- komputerowa i florystyczna zadbały o kolorowe wnętrza a pracownia gospodarstwa domowego kusiła wszystkich przechodzących […]

Seniorzy w akcji „Pisankowy Desant”…

Akcję dekorowania świątecznego miasta wsparli także tarnowscy seniorzy z UTW przy PWSZ w Tarnowie, Klubu Seniora „ZŁOTY WIEK” – MCAS Północ, seniorzy ŚDS „Zielona Przystań” oraz MCAS Wschód, młodzież XVI LO w Tarnowie, członkowie Tarnowskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej. Pisanki dla seniorów przygotowały dzieci z tarnowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Pisankowy Desant to […]

Prewencyjne działania Policji i UTW przy PWSZ w Tarnowie…

Tarnów 25 luty 2019 Działania informacyjne, prewencja przynoszą oczekiwane rezultaty. Pomimo usilnych prób, nie dali się oszukać…. W ubiegłym tygodniu oszuści przeprowadzili prawdziwie zmasowany atak na seniorów z Tarnowa i terenu naszego powiatu. Nasze babcie i dziadkowie odebrali od przestępców ponad trzydzieści telefonów. Oszuściu metodą na wnuczka i policjanta, próbowali wyłudzić od nich oszczędności życia. […]

Co nowego w Międzyosiedlowych Centrach Aktywności Senioralnej w Tarnowie…

Mirosław Biedroń dotychczasowy koordynator Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej w Tarnowie, przestał pełnić funkcję koordynatora, ale nie przestał pracować z seniorami i na rzecz seniorów. Nowym koordynatorem został Jakub Słowik.  Podobnie jak pełniący tę funkcję wcześniej Mirosław Biedroń, Jakub od kilku lat pracuje z seniorami, zna środowiska senioralne ich potrzeby i problemy. Objęcie funkcji koordynatora MCAS, […]

Ruszyły zapisy do Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnych…

Tarnów 13 luty 2019 800 godzin zumby, pilatesu, nauki tańca i zajęć z fizjoterapeutami oraz 500 godzin kursów komputerowych, nauki angielskiego i zajęć plastycznych – z tego wszystkiego będą mogli bezpłatnie skorzystać tarnowscy seniorzy. Ruszyły właśnie zapisy do czterech Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej (MCAS). Z zajęć zaplanowanych do końca roku będzie mogło skorzystać co najmniej […]

Jakub Kwaśny przewodniczący Rady Miejskiej w składzie TRS…

Tarnów 31 stycznia 2019 Jakub Kwaśny Przewodniczący Rady Miasta Tarnowa został decyzją Rady, wybrany do Tarnowskiej Rady Seniorów. Zgodnie ze Statutem w składzie Tarnowskiej Rady Seniorów, Rada Miasta ma dwóch swoich przedstawicieli. W związku z utratą mandatu radnej przez panią Barbarę Koprowską, Rada Miasta podjęła decyzję o wyborze na jej miejsce pana Jakuba Kwaśnego. Gratulujemy […]