DPS Nowodworze – praca w czasie covid – 19…

NIC NIE ZWALNIA NAS OD OBOWIĄZKU OPIEKI NAD NASZYMI PENSJONARIUSZAMI, ALE TEŻ SAMI NIE CHCEMY SIĘ Z NIEGO ZWALNIAĆ…. Załoga DPS w Nowodworzu pracuje na rzecz mieszkańców przewlekle psychicznie chorych. Razem na dobre i na złe. Nikt nie ucieka od odpowiedzialności wszystkie ręce są na pokładzie. Pracować z takim zespołem to jest zaszczyt. Jesteśmy po […]

Obelisk w Parku Sokoła Upamiętnienie czynu niepodległościowego Ciężkowiczan

Obelisk w Parku Sokoła przywrócono staraniem Fundacji Społecznej Progres, Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice oraz Bractwa Kurkowego w Ciężkowicach. Działania sfinansowano ze środków Fundacji Orlen oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Monument nawiązuje do obelisku ufundowanego w 1921 roku przez ciężkowickie gniazdo Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół”. Odsłonięto go w rocznicę Konstytucji 3 maja, a […]

REGION: „Rzecz o Sokole Ciężkowickim – krótka podróż do jego czasów i ludzi”

Fundacja Progres w Tarnowie, Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, zapraszają na wykład – webinarium pt.; „Rzecz o Sokole Ciężkowickim – krótka podróż do jego czasów i ludzi”. Zobacz na: funpage Bractwa Kurkowego w Ciężkowicach;https://www.facebook.com/search/top… Webinarium poprowadzi dr Łukasz Kossacki-Lytwyn (prawnik, historyk, badacz i autor publikacji historycznych dotyczących Ciężkowic, członek […]

REGION: Dzieci z Rudki wygrały bitwę na słowa….

  ,,Wincenty Witos bardziej przysłużył się Wiktorii 1920 r. niż Józef Piłsudski” – z tak postawioną tezą zmierzyli się uczniowie z Rudki i Wierzchosławic w ramach Debaty Oxfordzkiej, która odbyła się w Centrum Kultury Wsi Polskiej.   Debata w wierzchosławickim Centrum Kultury była dofinansowana ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w […]

4. edycja konkursu edukacyjnego „Co wiesz o Regionie” 2020…

STUDIO KADR… Konferencja prasowa z udziałem Marty Malec – Lech na temat 4. edycji konkursu edukacyjnego „Co wiesz o Regionie” 2020. Konkurs rozpoczyna się 12 paździrnika, zaś kończy 29 października. Jak poinformowała Mata Malec – Lech, jego celem jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat Małopolski, a poprzez to wzmacnianie tożsamości regionalnej młodych Małopolan. Gospodarz spotkania: […]

Pierwszy borzęciński bieg tytanów….

  Prawie pół tysiąca osób, dorosłych i dzieci, z Południowej Polski wzięło udział w pierwszej edycji Borzęcińskiego Tytan Run w Bielczy. Dla ponad 300 mężczyzn i kobiet organizatorzy przygotowali liczącą około 5 km trasę z 24 bardzo wymagającymi przeszkodami, których poziom trudności zaskoczył nawet samych uczestników. Cała trasa zlokalizowana była na stadionie sportowym w Bielczy i […]

XI Konkurs Wokalno – Instrumentalny Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej Lisia Góra 2018…

REGION – Gmina Lisia Góra 6 czerwca 2018 – XI Konkurs Wokalno – Instrumentalny Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej. W konkursie uczestniczyli wykonawcy z 25 placówek z całej małopolski. Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta  Tarnowski – Roman Łucarz, Wójt Gminy Lisia Góra – Arkadiusz Mikuła oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sympatyków i Pracowników ŚDS. […]

REGION: Gmina Borzęcin wspiera seniorów….

REGION: Gmina Borzęcin wspiera Seniorów i Młodzież Ponad 80 tysięcy złotych przeznaczyła w tym roku gmina Borzęcin na realizację zadań publicznych Gminy Borzęcin z zakresu pomocy społecznej, w dziedzinie wspierania integracji osób w podeszłym wieku z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia. W dniu 13 lutego br. wójt gminy Borzęcin ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania, […]

Odblaskowa Szkoła w Niwce…

Szkoła Podstawowa w Niwce przystąpiła w tym roku do VIII edycji konkursu ogłoszonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty „Odblaskowa szkoła”. Jednym z przedsięwzięć w tym zakresie było zatrzymywanie samochodów przy szkole wraz z policjantami oraz przekazywanie kierowom informacji na temat niebezpiecznego odcinka drogi wojewódzkiej, przy którym znajduje się szkoła. Na przestrzeni kilku lat doszło do 5 […]