POWSTAŁ NOWY KLUB RADNYCH „NASZE MIASTO TARNÓW…

POWSTAŁ NOWY KLUB RADNYCH „NASZE MIASTO… W dniu 28 lutego 2018 r. w Radzie Miejskiej w Tarnowie utworzony został nowy klub radnych Nasze Miasto Tarnów w trzyosobowym składzie: Grażyna Barwacz, Piotr Górnikiewicz oraz Jakub Kwaśny. Klub został utworzony na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 49 ust. 1 Statutu Gminy […]

XLIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tarnowie…

Tarnów 1 marca 2018 Podczas XLIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, uroczyste ślubowanie złożył radny Stefan Wrona. Zastąpił on radnego Ryszarda Ścigałę w związku z wygaśnięciem jego mandatu. Dodajmy, iż radny Stefan Wrona, to doświadczony samorządowiec, który w tarnowskiej radzie zasiadał już dwukrotnie. Człowiek niezwykle pracowity, aktywny działacz Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie dla […]

Ryszard Pagacz nowym przewodniczącym Rady Miejskiej w Tarnowie….

Nowym przewodniczącym Rady Miejskiej w Tarnowie został Ryszard Pagacz. Wybrany większoąścią głosów w głosowaniu tajnym. W sesji uczestniczyło 24 radnych. Głosowało 23 (jeden radny nie odebrał karty do głosowania). Jak głosowano: ZA – 19 głosów, NIE – 3 głosy, Wstrzyamano się od głosu – 1. „Dziękuję wszystkim radnym, za oddanie głosów. Będę się starał być […]