ECHA MINIONEGO ROKU SZKOLNEGO….

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia „Siodemka”…. Jaki to był rok dla społeczności szkolnej ? Pod wieloma względami bardzo trudny. Mieliśmy wiele nowych sytuacji, które zdecydowały o innej formule nauczania, do której tak naprawdę nie byliśmy przygotowani. Zdalne nauczanie, to było wielkie wyzwanie dla nauczycieli i uczniów. Mam świadomość, że także dla rodziców. W początkowej fazie działań, […]

Jest decyzja MEN. Przed wakacjami dzieci nie powrócą do szkoły…..

Kształcenie na odległość przedłużono do 26 czerwca, poinformował dzisiaj minister edukacji Dariusz Piatkowski. Zdaniem ministra nie zachodzi potrzeba, aby w tym roku szkolnym dzieci wracały do szkoły. Jednocześnie minister przedstawił wytyczne dotyczące wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży Podczas konferencji minister Dariusz Piontkowski przedstawił liczbę zgłoszeń wypoczynku, jaka […]